België telt 13,1 miljoen inwoners tegen 2060
Foto: DBA

België zou tegen 2020 11,4 miljoen inwoners tellen en tegen 2060 13,1 miljoen, zo blijkt uit de jongste berekeningen van het Planbureau en van de Algemene Directie Statistiek.

Dat zijn er 1,9 miljoen of 17 procent meer dan in 2014. Op korte termijn is de groei iets lager dan verwacht, terwijl op lange termijn er een opwaartse herziening gebeurde. Doordat er steeds meer eenpersoons- en eenoudergezinnen zijn, stijgt het aantal huishoudens nog sneller, met 23,5 procent.

Bij de vorige prognose een jaar geleden ging het Planbureau uit van 12,5 miljoen inwoners tegen 2060. Nu zijn er dat liefst 600.000 meer. Als verklaring wordt verwezen naar de toekomstige evolutie van de migratiestromen.

‘Op lange termijn, rekening houdend met de verwachte groei van de wereldbevolking en de toenemende globalisering en mobiliteit, zouden de migratiestromen opnieuw stijgen’, staat er dinsdag in het persbericht van het Planbureau. Het migratiesaldo (verschil tussen immigratie en emigratie) situeert zich op lange termijn tussen 25.000 en 30.000 personen per jaar. De strengere regels voor gezinshereniging remmen de groei van niet-Europese migratie op korte termijn af.

Daartegenover staat dat de natuurlijke aangroei, het verschil tussen geboorten en overlijdens, op lange termijn daalt. ‘Die krimp wordt vooral verklaard door de stijging van het aantal overlijdens wanneer de babyboomgeneraties geleidelijk de hoge leeftijdscategorie (85 jaar vanaf 2030) bereiken’, aldus het Planbureau.

De levensverwachting neemt nog altijd toe, maar de groei vertraagt wel tegen 2060. Tegen dan zou de levensverwachting bij geboorte 86,3 jaar bedragen voor mannen en 88,4 jaar voor de vrouwen. De vruchtbaarheid blijft op lange termijn gehandhaafd op 1,8 kinderen per vrouw.