Peter Adriaenssens: ‘Onaanvaardbaar en ethisch niet correct’
Peter Adriaenssens. Foto: Marc Herremans - Corelio

Een 17-jarig meisje met zware psychische problemen moest de voorbije nacht noodgedwongen in een Antwerpse cel doorbrengen. ‘Niet te verantwoorden’, zegt kinderpsychiater Peter Adriaenssens.

Het meisje in kwestie was in behandeling bij de kinder- en jeugdpsychiatrie van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, maar veroorzaakte daar teveel problemen. Omdat niet meteen plaats voor werd gevonden in de gemeenschapsinstelling in Mol en ze evenmin kon verblijven in de spoedafdeling van een ziekenhuis, bracht ze uiteindelijk de nacht door in een doorgangscel van de Antwerpse Lokale Politie.

De nacht verliep goed, maar kinderpsychiater Peter Adriaenssens is niet te spreken over de aanpak van de situatie. ‘Ik kan hier onmogelijk mee akkoord zijn’, zegt hij in De Ochtend op Radio 1. ‘Het is niet aanvaardbaar dat een ambulance een jongere gewoon afzet op het politiecommissariaat. Dat is ethisch niet correct.’

‘Dit is beschamend voor ons allemaal’, klinkt het dan weer in Het Nieuwsblad. ‘Meer en meer ouders pikken het ook niet meer. Ze kunnen ook niet blijvend gesust worden met het argument dat het om een uitzonderlijke situatie gaat.

‘Het gaat om een pijnlijke combinatie van problemen’, weet Adriaenssens, waarmee hij doelt op het gebrek aan opvangplaatsen in dit soort crisissituaties. Volgens de arts zijn er niet alleen meer crisisbedden nodig, maar is collocatie van jongeren ook nodig: jongeren gedwongen in een gesloten eenheid kunnen opnemen. ‘Daar hebben we geen speciale afdelingen voor.’

‘We missen in Vlaanderen een centrale coördinatie van crisisopnames’, klinkt het. Adriaenssens zegt wel blij te zijn om in soortgelijke situaties beroep te kunnen doen op de volwassenpsychiatrie, ‘maar ook dat aantal plaatsen is beperkt’.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) willen voorlopig niet reageren. Ze zoeken eerst meer duidelijkheid over waar het is misgelopen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in