In Brussel hebben zondag zo'n 4.000 mensen van verschillende levensbeschouwingen in ons land deelgenomen aan een optocht, om te tonen dat zij uiteindelijk allemaal hetzelfde doel hebben: vrede. Ook aartsbisschop Léonard stapte mee.

De deelnemers van de 'Together in Peace'-mars stappen via religieuze gebouwen en een humanistisch centrum richting Justitiepaleis.

Ook aartsbisschop Léonard stapte mee, net zoals Youssef Souissi (vereniging voor ontwikkeling en emancipatie van moslims), de Brusselse opperrabijn Albert Guigui en de anglicaanse bisschop Robert Innes, Sylvain Peeters van de Unie van Vrijzinnige Verenigingen en voorzitter Hilde Kieboom van de Sint-Egidiusgemeenschap die het initiatief nam voor de mars.

Van politieke kant zijn onder meer CD&V-voorzitter Wouter Beke en vicepremiers Kris Peeters en Jan Jambon aangekondigd, net als Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA), burgemeesters Hans Bonte (SP.A) en Bart Somers (Open VLD) van Vilvoorde en Mechelen en een reeks parlementsleden van zowat alle partijen.

Justitieminister Koen Geens (CD&V) sprak de menigte bij aankomst op het Poelaertplein bij het Brusselse justitiepaleis - geen gebedshuis, maar wel een 'tempel van rechtvaardigheid' - nog toe.

'Eén voor vrede, solidariteit en respect'

De mars voor de vrede is er gekomen naar aanleiding van de recente aanslagen in Parijs en de politieactie tegen extremisme in Verviers eerder dit jaar. Met de mars willen de de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en het vrijzinnig humanisme ‘bewijzen dat we ondanks alle verschillen toch één zijn voor vrede, solidariteit en respect’.

Aan elk van de gebedshuizen hield de mars halt voor korte toespraken van de religieuze leiders. Zo riep Noureddine Smaïli van de moslimexecutieve aan de El Jadid-moskee bijvoorbeeld alle moslimvertegenwoordigers op om geweld en terrorisme te veroordelen in al zijn vormen. 'Dood je een mens, dan is het alsof je de hele mensheid doodt', klonk het.

Volgens de organisatoren gaat het om een primeur voor ons land. Met de optocht zeggen de verschillende erkende godsdiensten samen 'ja' aan het vreedzaam samenleven tussen mensen en groepen die van elkaar verschillen, 'ja' aan de vrijheid van meningsuiting, aan de gewetens- en de godsdienstvrijheid en 'ja' aan het respect voor ieder mens, van welk geloof of overtuiging ook.

Volgens de officiële telling van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene trok de optocht 4.000 manifestanten.