Organisatie levensbeschouwelijke vakken is pijnpunt

Godsdienstvrijheid op school kost 292 miljoen

Aan godsdienstvrijheid op school hangt een stevig prijskaartje. 292 miljoen, om precies te zijn. Er gaan politieke stemmen op om komaf te maken met de verschillende godsdienstvakken. Maar omdat dit aan de grondwet raakt, verkiest het onderwijs meer pragmatische oplossingen.

Godsdienstvrijheid op de openbare school kost ons een smak geld. De loonkosten van al die leerkrachten levenbeschouwelijke vakken beliep in het schooljaar 2013-2014 ongeveer 282 miljoen euro (voor alle ...

Niet te missen