Banksector: ‘Nemen kritieken ter harte, maar willen ook dialoog over feiten’
Foto: IMAGEGLOBE

De banksector wil een open dialoog aangaan omdat ze weg willen van het negatieve sentiment dat rond de sector heerst. Daarbij erkennen ze de terechte kritieken, maar hameren ze ook op het belang van een rendabele bank. Dat bleek donderdag bij Febelfin, de federatie van de financiële sector.

Febelfin-voorzitter Rik Vandenberghe wil terug naar de essentie van het bankieren, in hoofdzaak de kredietverlening aan bedrijven en gezinnen. Ze erkennen daarbij bijvoorbeeld dat de financiering van starters moeilijk blijft of dat jonge mensen minder gemakkelijk aan een woonlening geraken.

Maar tegelijk willen ze onterechte kritiek tegengaan. Zo wordt met een resem cijfers onder meer aangeven dat de toegang tot ondernemingskrediet in België in Europese context eenvoudig is, dat de totale kredietverlening tussen eind 2007 en november 2014 met 88 miljard toenam tot 393 miljard euro, of dat bijna de helft van de 27- tot 30-jarigen huiseigenaar is.

Kortom, de banken willen nuance. ‘We nemen de kritieken ter harte, maar we willen ook een dialoog over de feiten’, aldus Vandenberghe.

Zo wees hij op het uiterst lage renteklimaat dat de banken bemoeilijkt - namelijk minder inkomsten uit de nieuwe (staats) obligaties waarin ze beleggen - zwakkere conjunctuur en dies meer. Ook in die situatie is de rendabiliteit van de bank zeer belangrijk, hoewel ze licht verbeterd is, want noodzakelijk voor de versterking van het eigen vermogen. Meer krediet verstrekken, wil bijvoorbeeld ook zeggen dat daar meer eigen vermogen tegenover moet staan, klonk het.

Bankenheffingen

En dat brengt de sector, uiteraard, tot de bankenheffingen. ‘Voor ons is het een feit dat de bankenheffingen een onhoudbaar niveau hebben bereikt. Vandaag maken die heffingen een kwart van de nettowinst uit.’

De Belgische banken rekenen voor 2015 een taksbedrag van 1,37 miljard euro uit, met onder meer de recentelijk aangekondigde bankenheffingen van 75 miljoen euro (100 miljoen inclusief verzekeraars). Anderzijds rekenen ze hier wel de Europese bijdrage bij - 350 miljoen euro voor het resolutiefonds. België zit verhoudingsgewijs aan de absolute top in Europa qua bankenheffingen, klonk het.

Ook werd nogmaals stilgestaan bij de herfinancieringen van woonkredieten die ‘explodeerden’. Onder impuls van de zeer lage rente werd in 2014 voor 23 miljard euro hypothecair krediet geherfinancierd of net geen 14 procent van de portefeuille. Pro memorie: Febelfin pleitte reeds om de herfinanciering duurder te maken omdat dit op de resultaten weegt.

Febelfin vraagt tot slot om Brussel uit te bouwen tot een financieel centrum - wat ook in het federale regeerakkoord vermeld staat.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in