Gemeenten hoeven geen bibliotheek meer in te richten
Foto: Phot News
Gemeenten zijn vanaf 2016 niet langer verplicht om een lokale bibliotheek in te richten. De bibliotheken maken zich grote zorgen nu de gemeentebudgetten overal onder druk staan. ‘We trekken al járen de broekriem aan.’

De Vlaamse regering maakt een einde aan de bibliotheekplicht die steden en gemeenten sinds 1978 hebben. De overheid wou zo cultuur spreiden en overal toegankelijk maken. De verandering is het gevolg van een nieuw decreet dat de plaatselijke besturen op het vlak van cultuur, sport, jeugd en integratie meer beleidsvrijheid geeft.

Alles samen draagt de Vlaamse overheid 130 miljoen euro over aan de gemeenten. 84 miljoen daarvan is afkomstig van culturele bestemmingen, zoals de cultuurcentra en de bibliotheken. Maar dat hoeft in de toekomst niet zo te blijven: de gemeenten kunnen voortaan zelf beslissen waaraan ze het geld besteden.

Het staat hen dus vrij om geen bibliotheek meer te organiseren, maar een zwembad te bouwen of hun wegen her aan te leggen. Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) denkt echter niet dat het zo’n vaart zal lopen.

De Vlaamse overheid neemt zich voor om opvallende verschuivingen in de bestedingen te monitoren. Kan ze echter, als zich zorgwekkende veranderingen voordoen, nog ingrijpen?

Volgens minister Gatz valt het moeilijk te voorspellen hoe het over tien jaar uitdraait. Nu allerhande mechanismen ontwikkelen om garanties in te bouwen, zou getuigen van groot wantrouwen, aldus Gatz. 'Als het de verkeerde kant uitgaat, kan er nieuw beleid gemaakt worden om bij te sturen.'

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in