‘Indruk dat regering akkoord respecteert’
Unizo-topman Karel Van Eetvelt. Foto: BELGA

Het moeizaam tot stand gekomen regeringsantwoord aan de Groep van Tien werd vrijdag beheerst onthaald. Vakbonden en werkgevers zijn alvast bereid om het voorstel grondig tegen het licht te houden.

Na een lange onderhandeling had de regering vrijdag laat haar antwoord klaar op het akkoord dat de sociale partners vorige week hebben bereikt over het brugpensioen, of liever de werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).

De sociale partners hadden op voorhand met luide stem aangekondigd dat de regering er zelfs niet aan moest denken om ook maar één letter aan hun akkoord te wijzigen. Maar opvallend genoeg werd daar niet meteen afwijzend gereageerd op het voorstel van de regering.

Aangepast beschikbaar

Het akkoord van de sociale partners voorzag zoals bekend dat de huidige bruggepensioneerden niet beschikbaar moeten worden voor de arbeidsmarkt. Daar kan de regering mee leven. Voor toekomstige bruggepensioneerden stelt de regering een derde categorie voor. Ze moeten niet ‘actief’ solliciteren noch ‘passief’ wachten op een aanbieding. Ze moeten ‘aangepast beschikbaar’ zijn.

Niet iedereen had vrijdagavond het voorstel van de regering al onder ogen gekregen, er moest dus vooral gereageerd worden op wat men gehoord had over de ‘aangepaste beschikbaarheid’ waarmee nieuwe SWT’ers ‘op basis van hun competenties’ naar een ‘passende betrekking’ begeleid zullen worden.

‘Doekje voor het bloeden’

‘Als het dit maar is, die aangepaste beschikbaarheid, dan heb ik de indruk dat de regering het akkoord respecteert’, reageerde Unizo-topman Karel Van Eetvelt voorzichtig.

Nog opvallender is dat er ook aan vakbondszijde niet meteen een bazooka werd bovengehaald. ‘We moeten de teksten afwachten, maar veel meer dan een doekje voor het bloeden lijkt die aangepaste beschikbaarheid niet te zijn’, was vrijdagavond te horen bij een vakbondstopper. Helemaal gerust is men evenwel niet. In vakbondsmiddens wordt vooral uitgekeken naar wat die ‘passende betrekking’ precies zal inhouden.