Regering bereikt akkoord over brugpensioenen
Vicepremier Alexender De Croo (open VLD) Foto: belga
Het heeft uiteindelijk nog heel wat voeten in de aarde gehad, maar het federale kernkabinet is er in geslaagd een antwoord te formuleren op het voorstel van de Groep van Tien over de activering van bruggepensioneerden en oudere werklozen. Het doel blijft om zoveel mogelijk werklozen te activeren tot ze 65 jaar zijn, maar er komt een aangepast systeem voor de oudere werklozen.

De details over wat er precies overeengekomen is, zijn nog niet bekendgemaakt. De premier maakt het antwoord eerst over aan de voorzitster van de Groep van Tien.

N-VA-vicepremier Jan Jambon en CD&V-vicepremier Kris Peeters wilden over de inhoud niets meer zeggen dan dat de primeur voor de sociale partners is. 'We zullen daarna wel zien wat hun reacties zijn', zei Peeters.

'Aangepaste beschikbaarheid'

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) lichtte wel al een tip van de sluier. Volgens hem is het nog altijd de bedoeling om oudere werknemers die hun job verloren en in het SWT zitten (Stelsel Werkloosheid Bedrijfstoeslag, beter bekend als het brugpensioen) te activeren, maar zal dat op een andere manier gebeuren dan het geval is bij mensen van pakweg 30 jaar oud die op zoek zijn naar een baan.

'We moeten bij mensen van 55-60 jaar op een aangepaste manier te werk gaan', zei hij in een eerste reactie aan Terzake. 'We gaan een 'aangepaste beschikbaarheid' invoeren.'

Daarbij zou vooral gekeken worden naar ervaring en competenties in plaats van bijvoorbeeld diploma. De termen 'actieve' en 'passieve beschikbaarheid' worden dus uitgebreid met een 'aangepaste beschikbaarheid', specifiek gericht op mensen ouder dan 55 jaar. 'Iemand  van 60 jaar aan een job helpen doe je nu eenmaal op een andere manier dan iemand van 30 jaar aan een job helpen', aldus De Croo. 

De maatregelen zouden slaan op nieuwe SWT'ers, niet op wie al eerder onder het stelsel viel. Voor wie nu al met brugpensioen is, zou er niets veranderen. 

Voor De Croo is dit geen grote aanpassing van het regeerakkoord, eerder een 'verfijning'. 'Het doel is iedereen aan een job te helpen - ook voor wie in SWT zit, ook voor mensen tot de leeftijd van 65 jaar.'

Eerder deze week liet Fons Leroy van de VDAB verstaan dat dat een haalbare doelstelling was, mits een aangepast wettelijk kader. 'We hebben daar goed naar geluisterd en we hebben de wetgeving aangepast aan de noden van iemand die in SWT zit. We kijken meer naar competenties en ervaring, maar we gaan die mensen niet op dezelfde manier behandelen als iemand van 30.' 

'Emoties hoog gespannen'

Vice-premier Kris Peeters (CD&V) had voor de ministerraad al laten verstaan dat hij vandaag een akkoord wilde bereiken over de activering van oudere werklozen. 'We vergaderen tot er een akkoord is. De emoties zijn hoog gespannen', zei hij vooraf.

Peeters erkende dat de mensen zich terecht ongerust maken. 'Veel mensen vragen nu een duidelijk antwoord van de regering'. 

Sociale partners

De vakbonden én werkgevers kwamen begin deze week overeen dat de huidige bruggepensioneerden niet meer geactiveerd worden en dat de toekomstige bruggepensioneerden plus oudere langdurige werklozen enkel moeten beantwoorden aan voorgestelde jobs en dus niet zelf op zoek moet gaan.

Maar de regering-Michel voerde reeds door dat sinds dit jaar werklozen en SWT’ers (bruggepensioneerden) tot hun 65 jaar beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt, ook actief, met uitzondering voor wie 60 jaar of ouder was eind december en al in de werkloosheid zat.

'Waarom kwaad bloed zetten?'

De belangrijkste centrales van de vakbonden dreigden gisteren om al vanaf maandag acties te ondernemen. Jan Vercamst, voorzitter van de liberale vakbond, herhaalde vanmorgen de oproep om het akkoord van de groep van tien over de versoepeling van de beschikbaarheid van SWT'ers door te voeren. 'Waarom kwaad bloed zetten? Dit zal enkel leiden tot sociale onrust', aldus de vakbondsvoorzitter.

'Einddoel activering moet gevrijwaard blijven'

Ook Unizo-topman Karel Van Eetvelt riep de regering gisterenavond met aandrang op het akkoord te respecteren. ‘Overal in Europa probeert men rekening te houden met wat sociale partners afspreken. Dat is ook logisch, want wij zijn redelijk goed geplaatst om te weten wat er leeft op de arbeidsmarkt’, zei hij in Ter Zake. Volgens hem wijkt het voorstel van de sociale partners ook niet fundamenteel af van het regeerakkoord.