Wat u moet weten voor u onder de zonnebank gaat
Foto: Zoonar/www shock co

De Stichting tegen Kanker eist voor het eerst een verbod op commerciële zonnebankcentra. Tijdens de wintermaanden lijkt een zonnebankkuur nochtans een makkelijke oplossing om een zomers kleurtje op te doen. Maar waar zit het risico van bruinen zonder natuurlijk zonlicht? Wie mag niet onder de zonnebank? En welke voorzorgsmaatregelen neemt u best? Een overzicht.

bruinen en kanker

Van zonlicht wordt u niet alleen goedgezind, het is ook de belangrijkste bron van vitamine D. Alleen wordt u ook blootgesteld aan ultraviolet licht wanneer u in de zon loopt. De Wereldgezondheidsorganisatie linkt UV-straling aan de ontwikkeling van huidkanker, cataract en andere oogaandoeningen en - bij cumulatieve blootstelling - vroegtijdige huidveroudering. Het IARC, het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek, plaatst uv-straling zelfs in categorie 1 van kankerverwekkende stoffen, naast bijvoorbeeld asbest en tabak.

zon versus zonnebank

Onderzoek van het Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA) wees uit dat zonnebankgebruikers worden blootgesteld aan uv-straling die zes keer sterker is dan die van de felle middagzon. Bovendien wees datzelfde onderzoek uit dat de dosis uv die bij een zonnebankbeurt vrijkomt niet alleen sterk varieert per toestel, maar ook per sessie, waardoor zonnekloppers moeilijker op voorhand de kracht van de straling kunnen voorspellen en dus ook makkelijker verbranden.

zonnebanken en huidkanker

Uv-straling kan worden opgedeeld in uv A, B, en C. Waar zonnebanken vroeger vooral de minder schadelijke uv A uitzonden, wordt de laatste jaren steeds vaker uv B toegevoegd om het bruinproces te versnellen. Volgens onderzoek vergroot wie voor zijn vijfendertigste onder de zonnebank ging zijn kans op melanoom aanzienlijk. Datzelfde onderzoek wees bovendien uit dat ongeveer 5% van de gevallen in West-Europa vermeden had kunnen worden door niet onder de zonnebank te gaan.

voorzorgsmaatregelen

Het WHO raadt aan zonnen onder de zonnebank te verbieden voor minderjarigen of klanten met huidtype 1 (lichte huid, blauwe ogen, sproetjes, snel verbranden). Ook zwangere vrouwen wordt afgeraden de zonnebank te gebruiken. Bovendien zouden mensen met een huidaandoening of onder medicatie eerst op consultatie moeten gaan bij hun arts. Antibiotica, antidepressiva, of zelfs cosmetica kunnen namelijk een effect hebben op de snelheid waarmee u verbrandt. De Belgische wet volgt het WHO grotendeels: wanneer u huidtype I heeft, minderjarig bent, huidkanker hebt of hebt gehad of medicijnen gebruikt, mag u een zonnebankcentrum niet in.

Toch een doorgewinterde gebruiker? Om het risico op schade in te perken, zou u steeds een beschermende bril met zijbeschermers moeten dragen. Enkel de ogen sluiten is niet voldoende. Zo’n brilletjes moeten gratis ter beschikking worden gesteld door het zonnecentrum. Parfum, dagcrème, deo en zonnebrandcrème laat u best thuis. De eerste kunnen huidreacties uitlokken, de laatste is bovendien ook zinloos.

Volgens de Belgische wet dient elk zonnebankcentrum ook een onthaalverantwoordelijke te hebben die u informatie bezorgt over de gevaren van de zonnebank, die uw huidtype bepaalt en daarop de intensiteit, duur en frequentie van de zonnebankbeurten afstemt. Tussen de eerste en tweede sessie van uw zonnebankkuur zou u 48 uur moeten wachten, daarna moet er 24 uur tussen uw beurten zitten.