Vakbonden maken zich klaar voor actie
Foto: Bart Dewaele, BDW

Een toenemend aantal vakbondscentrales eist dat het akkoord van de Groep van Tien over de vroegere bruggepensioneerden onverkort wordt uitgevoerd. Zoniet dreigen acties vanaf maandag. De regering neemt wellicht morgen een beslissing over de verplichte beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt van die werklozen met bedrijfstoeslag, de zogenaamde SWT’ers.

In een gemeenschappelijk bericht noemen de christelijke en socialistische bediendebonden acties “onvermijdelijk” als de regering niet toegeeft. Ze roepen op tot acties vanaf maandag als de regering het akkoord niet aanvaardt. “Als het nodig is, zal er ook worden gestaakt”, luidt het in de mededeling.

Ook vanuit de transport- en de metaalsector werden actieaanzeggingen ingediend. Eerder hadden de bediendenbonden zich al klaargemaakt voor acties.

De socialistische transportcentrale BTB en ACV-Transcom hebben donderdag een actieaanzegging ingediend. ‘Die dekt alle acties in de sector die spontaan zouden kunnen uitbreken, of die georganiseerd zouden zijn door onze regionale afdelingen’, klinkt het in een persbericht. ‘Indien de ministerraad beslist om het akkoord van de Groep van Tien niet te bekrachtigen, zullen beide centrales specifieke acties organiseren in de sector.’

Eenzelfde geluid bij de centrale van de socialistische vakbond die de Waalse en Brusselse metaalarbeiders verenigt (MWB). Zij diende een aanzegging in die elke vakbondsactie in een bedrijf uit de sector dekt tot 6 april.

De vakbonden gaan vrijdag overigens actievoeren aan de Wetstraat in Brussel, om de druk op de regering op te voeren. Hoeveel mensen worden verwacht, is niet duidelijk.