Voor de N-VA is het belangrijk dat het sociaal akkoord over de brugpensioenen de omslag in het regeerakkoord behelst, zei fractievoorzitter Hendrik Vuye. Die stelde daarbij het systeem van het sociaal overleg in vraag. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) vindt dat akkoorden van de sociale partners met 'veel zorg' moet bekeken worden.

Bonden en werkgevers kwamen overeen dat wie al op brugpensioen is niet meer kan worden opgeroepen om te werken. Toekomstige bruggepensioneerden en oudere werklozen moeten gewoon bereid zijn een passende job te aanvaarden, maar moeten niet zelf op zoek gaan. Dat is een afzwakking van het regeerakkoord, dat bruggepensioneerden ('STW'ers) tot hun 65ste wil heractiveren.

Vraag is of de regering morgen het akoord van de sociale partners daarom zal aanvaarden. De regeringspartijen laten nog niet in hun kaarten kijken.

'Activeren wie we kunnen activeren'

N-VA-fractievoorzitter Hendrik Vuye zei in Villa Politica alvast dat zijn partij niet wil terugkomen op gemaakte afspraken, wat vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) vanmorgen ook liet verstaan.  'Er is een groot verschil tussen mensen die in het verleden in het systeem van SWT gestapt zijn', zei De Croo. 'Het is traditie in ons land dat we de situatie van die mensen niet grondig gaan veranderen.'

Beide partijen lieten verstaan de activering van nieuwe bruggepensioneerden tot 65 er wel degelijk moet komen. 

Voor N-VA is het vooral belangrijk dat de omslag die in het regeerakkoord staat wordt gemaakt. 'De omslag is belangrijk, het mag geen pestmaatregel zijn', zei Vuye. 'We moeten mensen langer aan het werk houden en activeren wie we kunnen activeren. Het is belangrijk dat we in de toekomst een andere weg opgaan. Dat is nodig om het systeem betaalbaar te houden.'

Akkoord sociale partners waardevol

Opvallend is dat Vuye betreurt dat de regering niet vroeger bij de onderhandelingen tussen de sociale partners werd betrokken. Hij pleit daarom voor een tripartite-overleg. Op de vraag of de regering al dicht bij een akkoord staat, antwoordde Vuye: 'Dat zou inderdaad kunnen.'

Ook minister van Werk Kris Peeters (CD&V) bleef nog op de vlakte. Hij noemt een akkoord van de sociale partners wel heel waardevol. Peeters benadrukte dat het onderwerp belangrijk genoeg is om er in de schoot van de regering even over te spreken. 'Geef ons alstublieft de tijd om morgen de juiste beslissing te nemen', luidde het.

Morgen moet duidelijk worden of het kernkabinet het sociaal akkoord over bruggepensioneerden en oudere werklozen aanvaardt. Als dat niet zo is, dreigen de vakbonden met acties. Ook de oppositie vindt dat de regering het akkoord moet goedkeuren. 

Premier Michel merkte nog op dat het akkoord van de Groep van Tien geen juridische teksten zijn, maar een akkoord tussen sociale partners dat gericht is aan de regering. Daarom moet er een financiële, budgettaire, technische en juridische blik op worden geworpen. Ook zijn volgens de premier informele contacten met de leden van de Groep van Tien nodig om zeker te zijn over de interpretatie die aan de voorstellen moet worden gegeven.

'Pyromanen en relschoppers'

Kristof Calvo (Groen) zei in de Kamer dat de regering het werk van de vakbonden en werkgevers moet respecteren in plaats van hun geloofwaardigheid aan te tasten. 'Blijkbaar heeft de N-VA er een probleem mee dat werkgevers en werknemers in staat zijn akkoorden te boeken', wierp Kristof Calvo (Groen) minister van Werk Kris Peeters (CD&V) voor de voeten. 'De pyromanen en relschoppers zitten in uw meerderheid.'

'Dit is vragen om problemen', ging Calvo door. 'Uw regering zou de sociale partners moeten bedanken. Ze doen dingen die jullie niet kunnen of willen, namelijk beslissingen nemen.' Hij hekelde dat de 'mensen die voorbijgaan aan de vruchten van het sociaal overleg en aan de problemen van ouderen op de arbeidsmarkt, binnen de meerderheid zitten.'

Voor PS-Kamerlid Laurette Onkelinx staat de geloofwaardigheid van Kris Peeters op het spel. Zij vroeg 'welke de technische problemen zijn die het respecteren van het sociaal overleg belemmeren'. 

Raoul Hedebouw (PVDA) liet even de remmen los. In een uithaal naar de 'rechtse partijen N-VA en Open Vld die alles blokkeren', laakte Hedebouw dat zij niet weten wat het betekent om tot 57 jaar aan de band te werken. 'Voor u is het allemaal gemakkelijk om te beslissen, maar van wat op de werkvloer gebeurt, weet u niets.'