Bediendenbond BBTK dreigt met acties vanaf maandag in pensioendiscussie
Foto: BELGA
De socialistische bediendenbond BBTK, een zwaargewicht binnen het ABVV, dreigt met acties vanaf begin volgende week als de regering het akkoord van de Groep van Tien omtrent de versoepeling van de beschikbaarheid van SWT’ers niet ‘integraal’ overneemt. Eerder klonk ook al dreigende taal bij de christelijke arbeidersbeweging ACV. Ook in werkgeverskringen, met name bij Unizo, klinkt het dat het compromisakkoord van vakbonden en werkgevers over de beschikbaarheid van oudere werklozen en SWT’ers ‘geen uitholling van het regeerakkoord’ is.

De socialistische bediendenbond BBTK - die een congres houdt - spreekt van een 'oorlogsverklaring aan het sociaal overleg' indien de regering het voorstel van vakbonden en werkgevers, dat voorziet in een versoepeling van de regeringsmaatregelen, niet integraal overneemt.

Indien de regering de voorstellen niet overneemt, zal de reactie navenant zijn, waarschuwt Erwin De Deyn, voorzitter van het BBTK. 'Dan volgen vanaf begin volgende week acties in de sectoren en bedrijven.' Volgens De Deyn is dat niet alleen het standpunt binnen het BBTK, maar is dat ook in andere centrales het geval. 'Die acties kunnen alle richtingen uitgaan. Maar de mensen zijn opgefokt. We zullen niets moeten organiseren. Het zal spontaan gebeuren.'

Het al dan niet aanvaarden door de regering van het voorstel van de Groep van Tien wordt voor de vakbonden 'dé toets' van de regering. 'Net als de indexsprong, leeft het SWT-dossier enorm bij de mensen. Velen zijn erdoor getroffen.'

'Als regering pyromaan speelt, zal brand uitbreken'

Ook ABVV Metaal waarschuwt woensdag dat de regering sociale vrede op het spel zet indien de maatregel niet wordt overgenomen. 'Ze moet niet denken dat onze arbeiders in de bedrijven deze pestwetten zomaar zullen ondergaan. Wij nemen de toekomst van onze maakbedrijven zeer ter harte. Vandaar dat wij nooit lichtzinnig overgaan tot stakingsacties', aldus Herwig Jorissen, de voorzitter van ABVV Metaal.

'Maar, als de zittende regering ons moedwillig blijft provoceren, dan zal ze de gevolgen moeten dragen. Wij pikken het niet dat onze oudere werknemers, die gedurende vele jaren het beste van zichzelf hebben gegeven, op het einde van hun loopbaan worden getreiterd, vernederd en belachelijk gemaakt. Als de regering pyromaan speelt, zal de brand uitbreken', klinkt het onheilspellend.

Beschikbaarheidsvereiste

De sociale partners in de Groep van Tien beslisten gezamenlijk dat iedereen die eind december 2014 in het SWT-stelsel - Stelsel Werkloosheid Bedrijfstoeslag, met andere woorden het ‘vroegere brugpensioen - zat, niet meer onderworpen zal worden aan de beschikbaarheidsvereiste. Voor nieuwe bruggepensioneerden wordt enkel nog de passieve beschikbaarheid opgelegd.

Maar sinds 1 januari geldt onder meer de verplichting dat werklozen en SWT’ers tot hun 65 jaar beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt, ook actief, met uitzondering voor wie 60 jaar of ouder was eind december en al in de werkloosheid zat.

Die verplichting sinds 1 januari is vooral de vakbonden een doorn het oog. Gisteren liet ACV-voorzitter Marc Leemans dat de regering nu moet aantonen dat ze het menens is. Als de regering het akkoord van de Groep van Tien verwerpt dan heeft het volgens de ACV-voorzitter geen zin meer nog discussies te voeren over andere belangrijke dossiers.

Ook de socialistische vakbond ABVV rekent erop dat de regering het compromis zal respecteren en omzetten tot een echt sociaal akkoord. En ook in werkgeverskringen, bij monde van Unizo-voorzitter Karel Van Eetvelt, dat het het compromisakkoord van vakbonden en werkgevers over de beschikbaarheid van oudere werklozen en SWT’ers ‘geen uitholling van het regeerakkoord’ is.