ACV: ‘Regering moet nu tonen dat ze ons ernstig neemt’
ACV-voorzitter Marc Leemans. Foto: Photo News

Voor ACV-topman Marc Leemans is het sociaal akkoord over de beschikbaarheid een lakmoesproef. Voor hem moet de regering nu aantonen dat ze de vakbonden en werkgevers ernstig neemt.

Leemans windt er geen doekjes om: ‘Als de regering het akkoord van de Groep van Tien over de beschikbaarheid van de bruggepensioneerden en de oudere werklozen verwerpt, dan heeft het geen zin meer om nog sociaal overleg te plannen over andere belangrijke dossiers zoals de pensioenen.’ Hij hoopt en verwacht dat ‘de regering wijs genoeg is’.

Hij wijst erop dat een unaniem akkoord over de beschikbaarheid is bereikt tussen de sociale partners. Dus inbegrepen de socialistische vakbond. ‘Iedereen heeft het geparafeerd. Als de regering zoiets naast zich neer zou leggen, dan is het voor ons duidelijk dat de huidige regering het belang van het sociaal overleg alleen in woord belijdt maar niet met daden.’

Bezield

Leemans zegt ook niet goed te begrijpen wat de regering heeft bezield om de bruggepensioneerden en de oudere werklozen te activeren in een tijd dat 600.000 mensen geen werk hebben. Onder hen zijn ook veel dertigers en veertigers voor wie er amper of geen job is. De ACV-topman bestempelt de aanpak van de regering ten aanzien van de oudere werklozen en bruggepensioneerden als een pestmaatregel.

De topman van de christelijke vakbond hoedt zich wel om beloftes te doen over stakingen. ‘We geven geen garantie dat er dit jaar niet meer gestaakt wordt. Maar we hebben vandaag geen enkel intentie om te staken.’

‘En als de regering instemt met het een beschikbaarheidsakkoord, dat zouden we dat zien als een stap in de goede richting. Maar we zijn wel op onze hoede voor een scenario waarbinnen de regering zich opnieuw zou wagen aan onrechtvaardige maatregelen.’

ABVV

Ook de socialistische vakbond ABVV rekent erop dat de regering het compromis zal respecteren en omzetten tot een echt sociaal akkoord. Het federaal bureau van het ABVV heeft na de middag groen licht gegeven aan de tekst.

‘Dit compromis is niet perfect, maar gezien de context en de regering waarmee we opgezadeld zitten, is dit het beste dat de vakbonden uit de onderhandelingen konden halen’, klinkt het. De vakbond is ervan overtuigd dat de vakbondsacties en -sensibilisering hun vruchten afgeworpen hebben.

Vrijdag

Het kernkabinet nam vanmorgen nog geen beslissing over de voorstellen. De komende dagen buigen technische werkgroepen zich over de voorstellen. ‘Hopelijk’ kan de regering dan vrijdag een beslissing nemen, stelde minister van Werk Kris Peeters (CD&V) na afloop van het kernkabinet.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig