Achtereenvolgens worden deze delen aangepakt:
1. Linkeroever
2. Scheldetunnel
3. Oosterweelknoop
4. Kanaaltunnel onder het Albertkanaal
5. Aansluiting op de Ring

De Vlaamse regering wil de werkzaamheden laten beginnen op Linkeroever, waar de voorbereidende werkzaamheden al begonnen zijn. In 2017 moet de eerste schop in de grond gaan. Daarna wordt de Scheldetunnel gebouwd, vervolgens de Oosterweelknoop, de tunnel onder het Albertkanaal en tenslotte de aansluiting op de ring.

Vooral die tunnel onder het Albertkanaal en de werkzaamheden op de Ring zullen veel geld kosten. De regering raamt de kosten op telkens 750 miljoen euro. De Oosterweelknoop zou 250 miljoen euro kosten de werken op Linkeroever net iets minder dan 500 miljoen euro.

De kosten van de vijf onderdelen samen wordt geraamd op 3 miljard euro. Wanneer het hele project klaar zal zijn, werd er niet bij gezegd.