Touring: ‘Start Oosterweelproject komt niets te vroeg’
Foto: BELGA

De aankondiging van de Vlaamse Regering en de stad Antwerpen voor de opstart van het Oosterweelproject ‘komt niets te vroeg’. Dat zegt een tevreden mobiliteitsorganisatie Touring maandag in een reactie. VAB reageert voorzichtiger.

‘Onze verouderde weginfrastructuur is helemaal niet meer afgestemd op de actuele mobiliteitsvraag. Meerdere inhaaloperaties zijn nodig om ervoor te zorgen dat het verkeer in het bijzonder en de mobiliteit in het algemeen vlotter loopt. Ook de Brusselse Ring moet dringend worden geoptimaliseerd’, zegt Touring.

‘In ons land is het budget van 3 miljard voor de Oosterweelverbinding groot nieuws. In Nederland investeert men jaarlijks bijna 4 miljard in de infrastructuur. De files zijn daar dan ook met 40 procent gekrompen.’

Volgens Touring komt de optimalisering van de mobiliteit in en rond Antwerpen ten goede van de bevolking en van de doostroming. ‘Een vlotter verkeer zorgt sowieso voor minder uitstoot en dus voor minder fijn stof. Daarom zijn investeringen die ervoor zorgen dat de structurele files worden opgelost absoluut noodzakelijk. Onze wegeninfrastructuur kampt met een achterstand van 30 jaar op vlak van investeringen. Niet alleen voor wat wegen betreft, dat geldt evenzeer voor fietspaden en het oplossen van knelpunten.’

'Het is goed dat er een beslissing genomen is en een timing is voor het Oosterweelproject, maar we mogen ons er niet op blindstaren dat dit de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen volledig zal oplossen', zegt VAB-woordvoerder Maarten Matienko maandag in een reactie.

Volgens VAB zal de Oosterweelverbinding de verwachte sterke groei van het vrachtverkeer kunnen opvangen, maar zullen er andere maatregelen nodig zijn om iets te doen aan de fileproblematiek rond Antwerpen.

'Om de leefbaarheid voor de inwoners van de stad te verzekeren, zijn een overkapping en filtering van de uitlaatgassen absoluut noodzakelijk', aldus Matienko. 'Vijftig procent van het fijn stof, stikstofdioxide en roet in de stad is immers afkomstig van het verkeer op de Antwerpse ring en omliggende snelwegen.'