Het meldpunt 1712 voor misbruik, geweld en kindermishandeling heeft in 2014 ruim 4.800 oproepen binnengekregen. Dat is vijftig procent meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), meldt Metro.

In 2014 ontving het meldpunt 4.852 oproepen. In november werd een piek geregistreerd van 554 oproepen. Niet toevallig liep die maand een TV-campagne over het meldpunt en werd de tentoonstelling ‘Pleisterplekken – Jeugdinstellingen tussen romantiek en trauma’ in het Guislain-museum geopend. 

De meeste oproepen worden gedaan door het slachtoffer zelf. De problematieken die door hen het vaakst worden gemeld, handelen over psychisch en fysiek geweld, verwaarlozing en seksueel geweld. 38 meldingen hadden te maken met historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen.

Bijna de helft van de personen waarvan gemeld wordt dat ze in contact komen met situaties van misbruik, geweld of mishandling zijn kinderen.

Het nummer 1712 werd in maart 2012 gelanceerd. In 2013 kwamen daar 3.248 oproepen binnen.