Vlaanderen in de prijzen voor handicapbeleid
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Foto: put

De hervormingen in de sector voor mensen met een handicap werpen hun vruchten af. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is Vlaanderen in de prijzen gevallen met het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB).

Jaarlijks vindt in Wenen de prijsuitreiking van het Zero Project plaats. Het Zero Project wil werken aan een wereld zonder beperkingen voor personen met een handicap. Dit jaar viel Vlaanderen in de prijzen in de categorie ‘beste beleid’ met het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB).

Waardering

Het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) voor personen met een handicap - dat wel eens betwist wordt omdat er niet genoeg mensen van kunnen gebruik maken - wordt internationaal hoog gewaardeerd, zo blijkt.

‘Deze award is een aanmoediging om verder te werken aan de implementatie van de VN-conventie dat gelijke kansen voor mensen met een handicap nastreeft’, reageert Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen in een persbericht. ‘Met het decreet Persoonsvolgende Financiering bouwen we verder aan dezelfde doelstelling: een inclusieve samenleving waarin mensen met een handicap de regie over hun leven in eigen handen hebben.’

Eigen budget

De Vlaamse regering wil volop inzetten op een nieuwe systeem van ondersteuning van personen met een handicap. De kern van de hervorming is dat de overheid zich straks niet langer richt op het subsidiëren van instellingen die dan kunnen uitmaken wie ze opvangen (en wie op de wachtlijst komt), maar dat elke persoon met een handicap een budget krijgt om voor zichzelf zorg te kopen.

De regering trekt hiervoor in de regeerperiode 2014-2019 330 miljoen euro extra uit. Minister Vandeurzen wil dat het nieuwe systeem tegen 2020 helemaal is uitgerold. Dan kan aan iedere persoon met een handicap een ‘zorggarantie’ worden gegeven en komt er een einde aan de lange en pijnlijke wachtlijsten.