De met uitsterven bedreigde reuzenpanda’s stellen het beter in China. De populatie is gestegen naar 1.864 panda’s in natuurreservaten en bossen daarbuiten. Dat blijkt uit cijfers van de bevoegde autoriteiten in Peking. Bij de laatste telling van de dieren in 2003 ging het nog om ongeveer 17 procent minder exemplaren. Natuurbehoudsorganisatie WWF - die het dier overigens als logo heeft - stelt zaterdag in een persbericht dat “de bescherming van de bedreigde reuzenpanda haar vruchten afwerpt, al blijft er veel werk om te zorgen dat de soort niet meer in gevaar zou zijn”.

‘Natuurbescherming heeft echt zin’

“De Chinese overheid heeft veel gedaan om leefgebied van de reuzenpanda’s te behouden en bedreigingen weg te nemen”, zegt Franck Hollander, biodiversiteit-expert bij WWF. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de organisatie. “We zagen al langer dat de populatie panda’s niet meer afnam. Nu het aantal in het wild levende reuzenpanda’s stijgt, blijkt dat natuurbescherming echt zin heeft.”

Behalve de toename in aantal, blijkt uit de telling ook dat de dieren zich geografisch verspreiden. Het leefgebied nam zo toe met 11,8 procent in vergelijking met 2003. Het gebied omvat nu 2.577.000 hectare, aldus WWF. Van alle reuzenpanda’s leeft 33,2 procent buiten natuurreservaten.

‘Populatie toch nog steeds onder druk’

Ondanks het positieve nieuws, waarschuwt de natuurbehoudsorganisatie dat de populatie nog onder druk staat. “Stroperij vindt weliswaar niet meer plaats, maar aanleg van wegen en spoorlijnen, mijnbouw en bouw van dammen, komt vaker voor”, aldus WWF. Daardoor dreigt ongeveer 12 procent van de dieren buiten reservaten geïsoleerd te raken van hun soortgenoten. De organisatie pleit voor de aanleg van panda-ecoducten en ecologische corridors.