Fiscus controleert massaal multinationals
Foto: pn

De fiscus is een grootscheepse controleactie gestart bij 200 multinationals, om na te gaan of ze niet te veel winst naar het buitenland verschuiven. Uit een gelijkaardige actie vorig jaar bleek dat 143 miljoen euro winst ten onrechte aan belastingen was ontsnapt.

Financiën heeft sinds 2006 een cel die zich heel specifiek bezighoudt met transfer pricing of verrekenprijzen. Dat zijn de prijzen die verschillende bedrijven binnen eenzelfde groep aanrekenen voor diensten die ze aan elkaar leveren. Door die prijs hoog of laag te leggen, kan meer winst in het ene of andere land worden gecreëerd. Maar er bestaan richtlijnen om die prijs te bepalen, en die controleert de fiscus.

‘Er loopt momenteel een controleactie bij 194 ondernemingen’, zegt Florence Angelici, de woordvoerster van Financiën. De selectie van de vennootschappen gebeurt aan de hand van datamining, waarbij een risicoanalyse wordt gemaakt van de verschillende bedrijven. Sterk fluctuerende of afwijkende winstmarges springen daarbij in het oog, maar ook betalingen aan fiscale vluchtlanden leiden tot een hogere kans op controle.

Voor die controles maakt de fiscus steeds meer gebruik van informatie afkomstig uit andere landen. Het is de derde keer dat de fiscus zo’n grote controleactie organiseert bij multinationals. In 2013 werden 228 multinationals onder de loep genomen.