Bijna helft private huurwoningen haalt norm niet
Foto:  
Uit het Grote Woononderzoek, een grootschalige enquête van het Steunpunt Wonen, blijkt dat woningen er vaak minder goed aan toe zijn dan de bewoners zelf denken. 37 procent van de woningen kreeg de beoordeling ‘ontoereikende kwaliteit’, dat komt neer op ongeveer een miljoen Vlaamse woningen. Zij vertonen zodanige gebreken dat ze waarschijnlijk geen conformiteitsattest zouden krijgen, een officieel document waaruit blijkt dat een woning beantwoordt aan de Vlaamse woonnormen.

De problemen zijn groter bij huurders dan bij eigenaars. Het aandeel woningen van ontoereikende kwaliteit bedraagt 33 procent bij eigenaars, terwijl bijna de helft van de privé-huurders (44 procent) in een woning met gebreken woont. Opmerkelijk is dat de sociale huurwoningen nauwelijks beter scoren dan de privé-woningen. Daar bedraagt het aantal gebrekkige woningen 44 procent.

Opvallend is hoe slecht de sociale huurwoningen het doen. Zo heeft 38 procent van de sociale huurwoningen last van condensatie- en verluchtingsproblemen, vergeleken met 16 procent voor alle woningen samen. Dat kan ermee te maken hebben dat sociale huurwoningen vaak nog altijd oudere woningen zijn.