NSZ: ‘Schaf uitkering ouderschapsverlof af’
NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Foto: BELGA

‘Wie deeltijds werkt om werk en gezin beter te combineren, krijgt daar geen uitkering voor. Waarom moet dat voor ouderschapsverlof wel zo zijn?’ Christine Mattheeuws van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) pleit er dan ook voor om de onderbrekingsvergoeding af te schaffen.

In 2014 namen er gemiddeld 57.299 werknemers en ambtenaren ouderschapsverlof op. Dat zijn er 8 procent meer dan in 2013 en maar liefst 29 procent meer dan vijf jaar geleden, in 2009. Die blijvende opmars is opmerkelijk omdat het aantal ambtenaren met loopbaanonderbreking in 2014 met 2 procent afnam en het aantal werknemers met tijdskrediet slechts met 1,3 procent toenam. NSZ stelt daar’om voor om ouderschapsverlof wel nog toe te kennen, maar dan zonder bijbehorende onderbrekingsuitkering.

Volgens cijfers van het NSZ namen 69 procent van de werknemers en ambtenaren ouderschapsverlof op volgens het 1/5-stelsel. Dat betekent dat ze dan één dag in de week vrij hebben. In 2014 nam 13 procent van de werknemers halftijds ouderschapsverlof en nog eens 18 procent verkiest een voltijdse periode van drie tot vier maanden. De overgrote meerderheid - 82 procent - van wie ouderschapsverlof opnam in 2014 bleef met andere woorden deeltijds aan het werk.

Anderzijds blijkt uit RSZ-gegevens dat één derde van alle werknemers in de privésector deeltijds werkt. Eind 2013 bedroeg het aantal deeltijds werkenden in de privésector 888.081 en het aantal voltijdse werknemers 1.734.010. Hun aandeel neemt ook jaar na jaar toe.

Uitkering afschaffen is besparing van 150 miljoen euro

‘Deeltijds werken is voor de meeste werknemers nog steeds een eigen en bewuste keuze en dan in hoofdzaak om meer tijd te kunnen doorbrengen met kinderen of kleinkinderen. Alleen krijgen deeltijdse werknemers geen extra uitkering omdat ze deeltijds werken. Dat is uiteraard logisch, maar de vraag is waarom ouderschapsverlof wel gekoppeld wordt aan een onderbrekingsvergoeding’, stelt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Minder werken met behoud van ongeveer hetzelfde inkomen is en blijft aantrekkelijk, maar niet fair tegenover wie deeltijds werkt, is de mening van het NSZ. Bovendien, die onderbrekingsuitkering bij ouderschapsverlof afschaffen, betekent meteen een besparing van 150 miljoen euro.

Voor het NSZ moeten die vrijgekomen middelen ook wel meteen geïnvesteerd worden in meer, goedkopere, bredere kinderopvang. Het voordeel is dat ouders niet op de rem moeten gaan staan in cruciale fases in hun professionele carrière. ‘Nu is het soms, gezien de stevige kostprijs voor kinderopvang, voordeliger om thuis te blijven bij de kinderen in plaats van te werken. Dat is niet logisch, maar door in te zetten op goedkopere kinderopvang kan daar verandering in gebracht worden’, zegt het NSZ.