Bouwsector bekijkt alternatieve financiering

‘De financiering van bouwprojecten blijft een grote uitdaging de komende jaren’, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. De sectororganisatie is vragende partij voor nieuwe financieringsmogelijkheden en wil vandaag de aanzet geven tot ‘creatieve oplossingen’.

Kandidaat bouwers beschikken niet altijd over de middelen om aan hun bouwbehoeften te kunnen voldoen. Volgens de Confederatie Bouw is het daarom juist van groot belang dat institutionele beleggers, overheid en particulieren creatief zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden en -modellen. Het thema van het BouwForum, ondertussen een traditie op de eerste dag van Batibouw, is daarom niet toevallig ‘Financiële Bouwstenen’.

Volgens de sectororganisatie biedt bouwen en renoveren de nodige opportuniteiten om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. We zullen immers moeten investeren in het compacter, duurzamer en goedkoper optrekken van gebouwen. Bouwbedrijven zijn vandaag reeds goed op weg met de ontwikkeling van innovatieve technieken die nodig zijn om deze uitdagingen aan te gaan.

Alternatieven?

Maar, wie wil bouwen en/of renoveren moet ook kunnen beschikken over de juiste financiële hefbomen om hun dromen waar te kunnen maken. De rente is laag, maar gezinnen moeten steeds meer eigen middelen moeten inzetten voor het verkrijgen van het nodige hypothecair krediet. ‘Welke alternatieven kunnen we bedenken?’ is dan ook een centrale vraagstelling.

De Confederatie Bouw wil nu samen met financiële experts bekijken welke mogelijkheden er bestaan op het vlak van nieuwe financieringsmodellen. Ook met de overheid moet onderzocht worden wat zij kan doen om dergelijke modellen te stimuleren.

Hierbij moet gedacht worden aan het beschikbaar stellen van een overheidswaarborg die kan helpen bij de aanvraag van een hypothecair krediet. Andere mogelijkheden zijn de oprichting van gespecialiseerde fondsen, spaarproducten of crowdfunding, waarbij veel particulieren een klein bedrag investeren. Al deze kleine investeringen samen kunnen dan projecten gedeeltelijk of volledig financieren.

Overheidsinvesteringen: motor van economische groei

Overheidsinvesteringen zijn veelal de primaire motor van economische groei. De volledige bouwsector kan dan opnieuw een voorttrekkende rol spelen in het zorgen voor activiteit en werkgelegenheid. Het jaarlijkse gemiddelde percentage dat de overheid in bouwprojecten investeert in België (2,1 procent van het bbp) blijft echter al meer dan 10 jaar lager dan het Europese gemiddelde van circa 3,75 procent.

Onze behoeften op het gebied van mobiliteit infrastructuur groeien echter alleen maar aan. Investeerders zoals bankiers, verzekeraars en pensioenfondsen tonen alvast interesse in nieuwe langetermijninvesteringen zoals PPS (publiek-private samenwerking), een samenwerkingsvorm tussen een overheid en één of meer private ondernemingen.

‘Het moet onze ambitie zijn om van de Belgische bouw opnieuw de motor van de economie te maken. Maar dan moeten we zowel de investeringen van overheden en particulieren als het concurrentievermogen van onze Belgische bedrijven opkrikken. De alternatieve financiering van bouwprojecten door particulieren en overheden zien wij als een belangrijke hefboom voor de toekomst’, zegt gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw Robert de Mûelenaere.