Bouwsector vraagt banken streng kredietbeleid terug te schroeven
Foto: Photo News

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vraagt dat banken minder eigen inbreng eisen van mensen die willen lenen om hun bouwplannen te realiseren. Dat zegt de VCB woensdag, op basis van een enquête die ze uitvoerde samen met de bouwsite Livios. Ook Woningen Blavier en Reynaers Aluminium komen tot gelijklopende conclusies, vooral als het gaat over de jongere generaties.

Met haar vraag breekt de Confederatie Bouw een lans voor gezinnen met minder eigen financiële middelen om hun bouwplannen te realiseren. Ook die gezinnen moeten gebruik kunnen maken van de historisch lage hypothecaire rente.

Uit de enquête blijkt dat bijna drie kwart van de bouwers beschikt over de 20 procent eigen inbreng die banken nu doorgaans eisen. Zeven op de tien hebben 80.000 euro eigen middelen ter beschikking, en zes op de tien zelfs 100.000 euro of meer. Het grootste deel kreeg daarbij hulp (geld of bouwgrond) van familie.

Maar wie wil bouwen en weinig spaargeld - of hulp - heeft, kan door de strenge kredieteisen bij de banken niet anders dan wachten, zegt de VCB. Volgens de confederatie is dat helemaal niet nodig: de woningmarkt is immers in evenwicht en de woningprijzen zijn niet overgewaardeerd.

Renovatie boven nieuwbouw

Dezelfde geluiden horen we bij woningen Blavier. Zij peilden via iVox 600 Belgen naar de financiële mogelijkheden bij kanidaat-bouwers en - kopers. Uit dat onderzoek blijkt dat vooral 25 tot 34 jarigen het moeilijk hebben om een eigen woning te financieren.

Twee op drie in deze leeftijdscategorie heeft een startkapitaal van minder dan 50.000 euro. Bijna drie op vier heeft een budget van minder dan 250.000 euro en voor één op vijf blijkt het lenen van de nodige som onmogelijk. Een te klein startkapitaal in combinatie met de strengere houding van de banken maakt het nog moeilijker om woonleningen af te sluiten.

Ook Reynaers Aluminium peilde via onderzoeksbureau iVox bij 611 Belgen naar de manier waarop de Belgen hun ambitie voor een eigen woning realiseren. Uit die bevraging blijkt dat twee derde van de Belgen kiest voor renovatie van een bestaande woning. Eén derde doet dat omdat het niet anders kan. De belangrijkste redenen zijn eveneens te zoeken bij het financiële plaatje. Zo in een belangrijke reden het gebrek aan financiële tussenkomst van de overheid (65 procent) en de schaarse dure bouwgronden (44 procent).

‘Signaal Nationale Bank’

De Confederatie Bouw dringt er bij de Nationale Bank op aan om op korte termijn aan de Belgische bankwereld het signaal te geven ‘dat zij van kandidaat-bouwers minder eigen inbreng moeten eisen en dat zij een groter deel van het kapitaal kunnen lenen zonder extra risico’s te nemen’, luidt het woensdag.

Met een minder streng kredietbeleid zullen meer gezinnen kunnen profiteren van de lage rentevoeten, is de redenering, ‘en dat zal op zijn beurt de activiteit in de nieuwbouwsector opnieuw aanzwengelen’.

Ook de Confederatie Bouw zei woensdag dat ‘de omstandigheden momenteel ideaal zijn voor een nieuwbouwproject’, verwijzend naar onder meer de lage rente. Nieuwbouw heeft een streepje voor op renovatie, omdat nieuwbouw beter scoort op het vlak van ‘langdurig en onbekommerd wooncomfort aan lage energiekosten’.