Milieuvergunning voor Uplace blijft vernietigd
Foto: IF
De milieuvergunning voor het winkelcomplex Uplace in Machelen blijft vernietigd. Uplace en het Vlaams Gewest vochten de vernietiging door de Raad van State aan bij het Hof van Cassatie, maar dat heeft het beroep verworpen.

De Raad van State vernietigde vorig jaar de milieuvergunning voor Uplace omdat de Vlaamse regering niet onpartijdig handelde bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag.

Voorkeursbehandeling

In de brownfieldconvenant, de overeenkomst tussen de Vlaamse regering en Uplace voor de sanering van de gronden, waren immers dusdanig verregaande verbintenissen opgenomen dat de Vlaamse regering bijna niet anders kon dan de vergunning af te leveren.

Daardoor kon de minister volgens de Raad van State niet meer onafhankelijk oordelen over de vergunningsaanvraag en kreeg Uplace een voorkeursbehandeling ten opzichte van andere bedrijven die een milieuvergunning nodig hebben.

Het Vlaams Gewest en Uplace stapten naar Cassatie omdat ze meenden dat het om een geschil over subjectieve rechten draaide, waarvoor de Raad van State niet bevoegd is. Maar het Hof van Cassastie verwerpt die argumentatie: volgens het Hof ging het louter om de nietigverklaring van een administratieve handeling, namelijk de milieuvergunning, waarvoor de Raad van State wel degelijk bevoegd is.

De omstandigheid dat hierbij de draagwijdte van een convenant tussen de vergunningverlenende overheid en de aanvrager van de vergunning mede in acht werd genomen, doet daar volgens Cassatie niet aan af.

Openbaar onderzoek

Bond Beter Leefmilieu reageert op het cassatiearrest en verwacht dat een nieuwe procedure wordt doorlopen voor een milieuvergunning, ‘inclusief een nieuw openbaar onderzoek, zodat verenigingen en burgers hun bezwaren kunnen indienen en deze ook op hun waarde beoordeeld kunnen worden’.

‘Het zou na deze uitspraak onverantwoord zijn een nieuwe milieuvergunning af te leveren zonder nieuw openbaar onderzoek’, luidt het.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig