Lerarenopleidingen aan unief lopen leeg
KU Leuven wil maximumfactuur invoeren
Toekomstige leraars kiezen steeds vaker voor een opleiding in het volwassenenonderwijs. De universiteiten willen hun opleiding minder zwaar maken om een totale leegloop te voorkomen.

De rectoren willen de masters aan de universiteit houden en daartoe willen ze de omvang van hun lerarenopleiding terugbrengen van 60 naar 45 studiepunten. De resterende 15 zouden vallen onder de aanvangsbegeleiding die beginnende leerkrachten in hun school meekrijgen.

Een en ander staat in een nota die in de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir) werd opgesteld en waar alle rectoren achter staan. Het Leuvense studentenblad Veto maakte er gisteren melding van.

De universiteiten zien met lede ogen aan hoe sinds 2007 steeds meer afgestudeerde masters naar een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) trekken om hun lerarendiploma te halen, in plaats van de opleiding aan de universiteit te volgen. ‘Daar was die niet voor bedoeld’, zegt de Leuvense rector Rik Torfs.

Minder om het lijf

Opmerkelijk: de lerarenopleiders van de uniefs zijn zelf koele minnaars van het plan van de rectoren. Zij zijn bang dat de reductie afbreuk doet aan de opleiding. ‘Je geeft toch het signaal dat de opleiding minder om het lijf zal hebben’, zegt Peter Lievens, decaan wetenschappen aan de KU Leuven en voorzitter van het Academisch Vormingscentrum voor Leraren. ‘Wij zijn er voorstander van de 60 studiepunten te behouden maar wel meer vrijstellingen te geven voor aansluitende vakken uit de basisopleiding.’ 

 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig