‘Vlaamse overheid moet controles tegen discriminatie houden’
Jozef De Witte. Foto: BELGA

Jozef De Witte, directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum, vindt dat de Vlaamse overheid hard moet optreden tegen discriminatie bij dienstenchequebedrijven. Hij pleit voor praktijktests, net zoals SP.A-kamerleden Meryame Kitir en Yasmine Kherbache.

Uit onderzoek van het Minderhedenforum blijkt dat twee op de drie dienstenchequesbedrijven discrimineren op vraag van klanten. ‘Het is de taak van de Vlaamse overheid om erop toe te zien dat de onwettigheid wordt gestraft’, reageert Jozef De Witte.

Dat Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA) niet gewonnen is voor ‘mystery callings’ vanuit de overheid, verbaast hem. ‘Dat is merkwaardig. Want vanuit dezelfde logica gaat onze overheid wél na of er geen alcohol of lottobiljetten aan minderjarigen worden verkocht: daarvoor zet ze minderjarige testpersonen in. Is dat dan ook een vorm van provocatie?’

‘De dienstencheques zijn vanaf 1 april 2015 een exclusief Vlaamse bevoegdheid’, besluit De Witte. ‘De Vlaamse overheid moet dan maar eens tonen dat het haar menens is met de strijd tegen discriminatie door het respect voor de antidiscriminatiewetgeving op te nemen als erkenningsvoorwaarde voor dienstenchequebedrijven. En door het handhavingsbeleid te moderniseren.’

Ook het Minderhedenforum is ontgoocheld met het antwoord van minister Muyters. 'De minister beperkt zich tot het veroordelen van discriminatie en roept op 'tot engagementen om discriminatie uit te roeien'. Over échte bijkomende inspanningen om discriminatie aan te pakken, rept hij met geen woord.'

Praktijktests

De SP.A-parlementsleden Meryame Kitir en Yasmine Kherbache noemen de resultaten van het onderzoek ‘onthutsend’. Ook zij vragen aan de Vlaamse overheid om controles uit te voeren met praktijktests. Daarbij worden mensen van allochtone origine uitgestuurd om zogezegd deel te nemen aan sollicitatieprocedures en wordt zo nagegaan, of er sprake is van discriminatie.

Een andere optie is om - zoals bij het onderzoek van het Minderhedenforum - een aanvraag te doen als klant en daarbij na te gaan of er wordt ingegaan op discriminerende aanvragen. Indien uit deze tests blijkt dat de bedrijven in kwestie zich schuldig maken aan discriminatie, moet er ook hard opgetreden worden, aldus de SP.A-politica’s.