Het zit er opnieuw tegen tussen Kris Peeters (CD&V) en N-VA. Peeters zei zaterdag dat hij de regering een nieuwe regeling wil voorleggen om mantelzorgers vrij te stellen om actief naar werk te zoeken. De federale regering wil die vrijstelling schrappen. ‘Hij heeft dat zelf op tafel gelegd tijdens de regeringsonderhandelingen’, zegt Jan Jambon (N-VA) in de Zevende Dag.

De afgelopen week raakte bekend dat de federale regering de tijdelijke vrijstelling om actief op zoek te gaan naar werk schrapt voor werkzoekende mantelzorgers. Dat leidde tot kritiek van onder meer oppositiepartijen SP.A en Groen.

Zaterdag liet minister van Werk Kris Peeters (CD&V) in De Standaard verstaan dat hij de regering een nieuwe regeling zal voorleggen die een vrijstelling van beschikbaarheid omwille van mantelzorg toekent aan werklozen, als die echt voor een zwaar ziek familielid of kind moeten zorgen. Dat moeten ze dan bewijzen met een medisch attest.

Zijn collega vice-premier Jan Jambon vindt dat ‘eigenaardig’, zei hij zondag in De Zevende Dag. ‘We hadden zelf een aantal structurele maatregelen rond de werkloosheid op tafel gelegd tijdens de regeringsonderhandelingen. De co-formateur (Kris Peeters) kwam zelf met dit voorstel’. Nu blijkt Peeters daar moeilijkheden mee te hebben, ‘hoe dat komt moet u aan Peeters zelf vragen’, zei Jambon.

Jambon vindt alleszins dat zulke discussies binnen de regering gevoerd moeten worden, ‘we zullen dat aan de regeringstafel bekijken’, luidde het nog.

CD&V ontkent

Op Twitter reageert CD&V-voorzitter Wouter Beke al. ‘CD&V heeft geen voorstel gedaan’, tweette hij.

Het schrappen van de uitkering van werkloze mantelzorgers komt niet van de CD&V, zo benadrukte de partijwoordvoerder nog. Het voorstel maakte volgens hem deel uit van een grotere sokkel van maatregelen die technici hadden uitgewerkt en die op de tafel van de centrale onderhandelaars terecht kwam.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig