Duikers hebben op de zeebodem van de antieke havenstad Caesarea in Israël zo’n 2.000 goudstukken gevonden. ‘De stukken zijn zo’n duizend jaar oud’, zegt een lid van de Oudheidkundige Dienst van het land. Het gaat om de grootste schat aan munten ooit gevonden in Israël.

De schat werd toevallig ontdekt door een duikclub. ‘Ze dachten dat het om speelgoedmunten ging’, zegt de Oudheidkundige dienst. ‘Pas toen ze nog verschillende munten vonden, drong de waarheid tot hen door. De duikers verwittigden onmiddellijk hun voorzitter’

Daarop vonden duikers van de dienst zo’n 2.000 munten: dinars, halve dinars en kwartdinars, waarvan de oudste geslagen is in Palermo op Sicilië, in de tweede helft van de 9de eeuw. Het grootste deel van de munten is geslagen door twee Fatimidische kaliefen, Abu Ali al-Mansur al-Hakim en zijn zoon Abu Hashim ‘Ali al-Zahir. Beide mannen regeerden samen in het begin van de 11de eeuw over een groot deel van Noord-Afrika, Sicilië en een deel van het Midden-Oosten.

De Fatimidische dynastie was schatrijk. Mogelijk waren de munten belastingen die met een schip naar het regeringscentrum in Egypte gebracht werden. Maar het schip zou dus gezonken zijn.

Een andere mogelijkheid is dat het geld bedoeld was om de soldaten van het garnizoen in Caesarea te betalen. Een laatste hypothese is dat het geld van een rijke handelaar was van wie het schip handel dreef tussen de havens aan de Middellandse Zee.

De muntstukken zijn uitstekend bewaard, ook al hebben ze bijna duizend jaar onder water doorgebracht, en ze moesten zelfs niet schoongemaakt worden. Een aantal muntstukken waren gebogen en vertoonden bijtsporen, een teken dat hun eigenaar de echtheid van de goudstukken getest heeft. Andere munten zien er dan weer uit alsof ze pas geslagen zijn.