Tommelein ontvangt vandaag Facebook­delegatie
Foto: Reuters
Vandaag om half vier vindt het door Facebook gevraagde onderhoud met staatssecretaris voor Privacybeleid Bart Tommelein (Open VLD) plaats. Willem Debeuckelaere, ­voorzitter van de Privacy­commissie, wil dat de staatssecretaris de Facebook­delegatie met aandrang aanraadt om mee te werken aan het onderzoek van onze privacywaakhond.

Voor Debeuckelaere is het vijf voor twaalf: de nieuwe gebruiksvoorwaarden, die op 30 januari in werking zijn ­getreden, schenden volgens hem de Belgische privacywetgeving.

‘Op 16 januari hebben we Facebook een brief gestuurd met een reeks vragen over minstens 13 pijnpunten, die opgedeeld kunnen worden in vijf clusters’, verklaart Debeuckelaere vandaag in De Standaard. ‘Intussen zijn we meer dan een maand verder. Onze vraag om de inwerkingtreding uit te stellen werd genegeerd. Facebook heeft ons nu beloofd om vrijdag, en ten laatste maandag, met een reactie te komen.’

Debeuckelaere verkiest een onderhandelde oplossing, maar ‘als we niet goedschiks tot een nieuw evenwicht komen, dan kwaadschiks.’

Gerechtelijke stappen

‘Je voelt dat er niet veel meer nodig is om het tot een rechtszaak te laten komen’, aldus Debeuckelaere. ‘Zo was het ook bij Google: uiteindelijk heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg Google vorig jaar gedwongen om het “recht om vergeten te worden”’ te respecteren.’

Facebook voelt nattigheid en vraagt nu ook een onderhoud met de ­Privacycommissie aan. ‘We zullen zien waar ze straks mee afkomen’, besluit Debeuckelaere. ‘Vandaag ontneemt men almaar meer rechten aan gebruikers, terwijl de dienstverleners zich almaar meer rechten toe-eigenen. Op een bepaald moment moeten we de puntjes op de i zetten en tot een nieuw evenwicht komen. Desnoods via een gerechtelijke weg.’

Als het tot gerechtelijke stappen komt, is de politiek terug aan zet. Dan zal het de staatssecretaris zijn die het voortouw moet nemen.