Peumans wil kortere zomervakantie
Foto: BELGA

De kans bestaat dat de zomervakantie in het Vlaams Parlement met enkele weken wordt ingekort. Een ingekort zomerreces is één van de opvallendste voorstellen in het ontwerp-beleidsplan van parlementsvoorzitter Jan Peumans dat Belga kon inkijken.

Het nieuwe beleidsplan van Peumans, dat de naam Plenum 2.0 2014-2019 kreeg, bouwt verder op het actieplan uit de vorige legislatuur. Het plan moet de werking van het parlement helpen verbeteren. Er is nog geen akkoord over het plan. De zes fracties discussiëren nog over de inhoud.

1 september

Eén van de opvallendste voorstellen is het zomerreces in te korten. Nu sluit het Vlaams Parlement doorgaans de deuren in de week rond de Vlaamse feestdag (11 juli). Omdat de Vlaamse regering meestal nog een week langer doorgaat en vaak nog grote dossiers moet goedkeuren op de laatste ministerraad, mist het parlement vaak de kans over die dossiers te discussiëren. Daarom wordt overwogen het parlement in de zomer te laten vergaderen ‘op het ritme van de vergaderingen van de Vlaamse regering’. Daarnaast is het ook de bedoeling om het nieuwe zittingsjaar op 1 september te laten starten, dat is zo’n twee weken vroeger dan nu.

Rechten oppositie

Het is ook de bedoeling een nieuw gentlemen’s agreement of herenakkoord uit te werken om de rechten van de oppositie te garanderen. Zo’n herenakkoord werd in de vorige legislatuur ingevoerd en bepaalde dat er automatisch een actualiteitsdebat werd georganiseerd als de verenigde oppositie er om vroeg.

De verzamelde oppositie in het Vlaams Parlement (SP.A, Groen, Vlaams Belang) is zo klein geworden dat het een aantal instrumenten niet kan inzetten. Parlementsvoorzitter Peumans toont daar begrip voor. ‘Meer nog dan tijdens de vorige zittingsperiode moeten de rechten van een kleine oppositie beschermd worden’, staat te lezen. Aan de oppositie krijgt wel de vraag om het instrument van het actuadebat ‘met de nodige omzichtigheid’ in te zetten.

Korter en snediger

Het vragenuurtje in de plenaire vergadering moet voorts ‘korter en snediger’. De parlementsleden krijgen de raad ‘laptops, smartphones en andere multimediatoepassingen enkel met het oog op de vergadering te gebruiken’. Wat de commissies betreft, wordt gekeken hoe men minder ‘achter de dagelijkse feiten aanholt’ en meer aan ‘actieve agendasetting’ kan doen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in