Hells Angel Ali Ipekci in cassatie tegen maximumstraf
De Hells Angels-kameraden van Ipekci druipen af na de uitspraak van de jury. Foto: Belga

Op het assisenproces tegen de Genkse Hells Angel Ali Ipekci heeft de jury de maximumstraf van 30 jaar gegeven. Ipekci werd gisterenavond al schuldig bevonden aan drievoudige doodslag op drie Outlaws-leden. Zijn advocaat, Kris Luyckx, liet ondertussen aan onze redactie weten dat zijn cliënt zeker in cassatie gaat.

De jury had niet veel tijd nodig om over de strafmaat te beraadslagen. Nadat de openbaar aanklager in de late voormiddag de maximumstraf had geëist, trokken de juryleden zich terug. Anderhalf uur later kwamen ze buiten met het verdict en stuurden ze Ali Ipekci voor 30 jaar naar de gevangenis. 

'Ali Ipekci heeft op een drieste wijze het leven ontnomen van de drie slachtoffers. Hij heeft geen respect gehad voor de lichamelijke integriteit en het leven van de slachtoffers. Deze feiten zijn bijzonder ernstig. Ali Ipekci heeft een gevaarlijke ingesteldheid getoond. Er worden geen verzachtende omstandigheden aangenomen', liet de jury optekenen in het vonnis.

Eén van Ipekci's advocaten, Kris Luyckx, verklaarde alvast dat Ipekci strijdlustig blijft en alle rechtsmiddelen wil uitputten. Zijn advocaten bereiden een cassatieberoep voor op basis van verschillende gronden, onder andere met betrekking tot de Salduz-wetgeving, die de rechtsbijstand bij het eerste verhoor van verdachten regelt. Ipekci is desnoods zelfs bereid om naar de Europese instanties te trekken.

Ondanks zijn veroordeling bleef alles rustig aan het gerechtsgebouw. Waar vrijdag nog een driehonderdtal Hells Angels verzamelden voor het Tongerse assisengebouw, waren er vrijdag amper leden van de motorclub te bespeuren.

Openbare aanklager: 'Gruwelijke feiten'

‘De feiten zijn gruwelijk. Ali Ipekci heeft Fred, Jef en Michaël letterlijk geëxecuteerd. En hij was genadeloos. De slachtoffers hadden geen enkele overlevingskans. Ze zaten als ratten in de val en werden afgemaakt als beesten’, zei openbaar aanklager Ester Natus vanochtend. ‘De feiten zijn verschrikkelijk. Wij willen niet dat onze kinderen en kleinkinderen in zo’n maatschappij moeten opgroeien. Limburg is de Far West niet.’

‘Ipekci heeft tijdens het onderzoek genoeg kansen gekregen om zijn verhaal te vertellen’, ging Natus verder. ‘Maar hij heeft dat niet gedaan. Hij is blijven ontkennen, zoals het een echte Hells Angel betaamt. Ik neem het Ipekci bijzonder kwalijk dat hij nooit heeft gezegd wat er precies gebeurd is. De families van de slachtoffers hebben recht op de waarheid. Die weten ze zelfs na dit proces nog niet. Dat zal blijven knagen.’

‘Rekening houdend met alle elementen meen ik dat enkel de zwaarste straf gepast is voor de feiten die Ali Ipekci gepleegd heeft. Ik vraag u dus om hem te veroordelen tot opsluiting van dertig jaar’, besloot Natus.

Verdediging roept verzachtende omstandigheden

In tegenstelling tot de openbare aanklager Natus zag de verdediging van Ipekci wel verzachtende omstandigheden om minder dan de maximumstraf van 30 jaar opsluiting voor de beschuldigde te vragen. Meester Jürgen Millen verwees naar zijn kinder- en jeugdjaren en naar het feit dat hij vader is van drie kinderen. Zijn Poolse echtgenote heeft hem intussen wel verlaten.

‘Als kind had Ali een stotterprobleem, waardoor hij zich toch een beetje uitgesloten voelde. Verder heeft is hij opgevoed geweest door zijn oudste zus. Een tweede omstandigheid is het feit dat hij vader is van 3 kinderen. Hij wil zijn vaderrol opnemen’, aldus Millen, die nog zei dat Ipekci donderdagavond laat van zijn stokje is gegaan na zijn schuldigverklaring.

Meester Kris Luyckx sprak over de persoonlijkheid van Ipekci. ‘Ipekci is niet onverbeterlijk. Hij heeft toekomstperspectief. Ik vraag u te kijken door die façade van de stoere mannen met hun vesten en lange baarden. Dan vraag ik toch rekening te houden met de omstandigheden van de feiten. Er is toch een zeker initiatief uitgegaan van de slachtoffers. Begrijp me niet verkeerd, ze hadden het niet verdiend. Als zij niet het initiatief hadden genomen, waren de feiten misschien niet gebeurd’, pleitte Luyckx.

Ipekci zijn laatste woorden waren weinigzeggend. ‘Ik sluit me aan bij mijn raadslieden’, aldus Ipekci, die vervolgens uit de assisenzaal weggeleid werd in afwachting van de uitspraak over de straf. In de assisenzaal zaten twee Hells Angels met hun full colors aan. Ipekci groette hen met de vuist op zijn hart.