10.363 interventies over pesten door vrije CLB’s
Foto: An Nelissen

Vorig schooljaar zijn de vrije centra voor leerlingenbegeleiding voor 4.723 kinderen tussengekomen in verband met pesten. De Vrije-CLB-Koepel wil dat dat aantal naar omlaag gaat, en pleit dan ook voor een meer preventieve langetermijnaanpak.

‘Concreet gaat het om gesprekken met leerlingen, met ouders, of gesprekken met de klasgroep, maar even goed met de leerkracht of zorgcoördinator zodat die handvaten krijgen aangereikt om met de pestsituatie om te gaan’, aldus VCLB.

In het schooljaar 2013-2014 werden in totaal 10.363 interventies uitgevoerd over pesten en gepest worden. 1.498 leerlingen kregen kortdurende begeleiding.

Concrete doelen

De vrije CLB’s scharen zich achter het advies over de preventie en de aanpak van pesten op school, dat de Vlaamse Onderwijsraad in januari publiceerde. Daarin pleit de Vlor voor een meer preventieve langetermijnaanpak in het schoolbeleid, naast de noodzaak om de problematiek van pesten aan te pakken als ze zich voordoet.

‘Het CLB kan de school bijstaan om in haar beleid pestpreventie planmatig op te nemen door bijvoorbeeld goede concrete doelen stellen, te zoeken naar interventies die echt werken en samen te kijken hoe het beleid opgevolgd en (tussentijds) geëvalueerd kan worden’, aldus de Koepel.

Reactiebeleid

De Koepel van vrije CLB’s geeft tot slot nog enkele tips over hoe scholen pesten beleidsmatig kunnen tegengaan. Zo is het belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen graag op school zijn en zich er goed voelen, is er nood aan een goed preventiebeleid en heeft een school een reactiebeleid nodig, zodat consequent wordt opgetreden als er wordt gepest.

Vandaag vindt de Week tegen Pesten plaats. Nog tot 13 februari willen scholen en jeugdbewegingen door middel van activiteiten pestgedrag een halt willen toeroepen.

www.kieskleurtegenpesten.be