Experts willen strijdplan tegen pesten
Foto: Joren De Weerdt

Achttien professoren pleiten vrijdag in een open brief in De Morgen voor een Vlaams kenniscentrum tegen (cyber-)pesten. Op dit moment ontbreekt het volgens hen veel scholen aan knowhow en treden die pas op als het echt fout loopt. ‘Soms worden kinderen aan hun lot overgelaten.’

'Veel Vlaamse scholen houden het bij vluchtige sensibiliseringsacties en hanteren ad-hocoplossingen als het fout loopt. Van een structureel antipestbeleid is meestal geen sprake', klinkt het in een open brief in De Morgen. 'Eén van de voornaamste redenen hiervoor is het ontbreken van knowhow. '

Een neutraal en vanuit de Vlaamse overheid gefinancierd kenniscentrum zou leraren moeten coachen, onderzoek uitvoeren en draaiboeken voor scholen ontwikkelen. Achttien academici willen elk vanuit hun vakgebied werk maken van een efficiënt antipestbeleid.

De oproep van pestexperten Gie Deboutte en Heidi Vandebosch (UAntwerpen) krijgt steun van onder meer jeugdcriminoloog Stefaan Pleysier (KU Leuven), gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) en pedagoog Peter Van Petegem (UAntwerpen).

Zij lanceren hun pleidooi op de startdag van de Week tegen Pesten, waarin scholen en jeugdbewegingen door middel van activiteiten pestgedrag een halt willen toeroepen.

Volgens recent onderzoek was zo’n 27,6 procent van de Vlaamse jongens en 33,1 procent van de meisjes in de afgelopen zes maanden minstens één keer het slachtoffer van pesten. Online werd 8,2 procent van de jongens en 14,1 procent van de meisjes lastiggevallen.