Een onvindbare grens

De lijst met belgicismen die De Standaard samenstelde, is in de eerste plaats bedoeld als een werkinstrument voor de redacteurs van de krant. De samenstellers van de lijst hebben de oordelen van Taaladvies.net, de taaladviessite van de Nederlandse Taalunie, gevolgd, maar niet in alle gevallen. Zo hebben ze ervoor gekozen om de varianten die volgens Taaladvies.net een onduidelijke status hebben geen standaardtaal te noemen.

Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij allergisch zijn aan. Die keuze steunt op het voorzichtigheidsprincipe: als je twijfelt, kies je voor het alternatief dat zonder meer standaardtaal is, in dit geval allergisch ...