Wat zegt Kind en Gezin over wifi?
Foto: iStock

In Frankrijk is wifi in crèches voortaan verboden. In België is er geen dergelijk verbod, maar Kind en Gezin heeft wel advies.

Er is nog geen wetenschappelijke consensus over de mogelijke gevaren van draadloos internet en andere elektromagnetische straling. Dat is meteen ook de reden waarom er bij ons nog niet wordt overgegaan tot concrete maatregelen zoals een verbod op wifi in crèches of scholen.

Het probleem is dat de alomtegenwoordigheid van elektromagnetische straling een recent fenomeen is, waardoor er nog geen betrouwbare informatie bestaat over de gevolgen op lange termijn. Het Medisch College van Kind en Gezin waarschuwt dat ‘er evidentie bestaat dat nadelige gevolgen een cumulatief effect hebben zodat onderzoek naar gevolgen op relatief korte termijn uitgevoerd bij volwassenen een onderschatting geeft van de lange termijneffecten bij jonge kinderen.’ Met andere woorden: in de buurt van kinderen kunnen we maar beter voorzichtig genoeg zijn, vooraleer het te laat is.

Op basis van een literatuurstudie, concludeert en adviseert Kind en Gezin het volgende:

Gsm-gebruik

Kinderen behoren tot de hogere risicogroep omdat hun hersenen nog in volle ontwikkeling zijn en het gsm-gebruik heeft het grootste potentiële risico omdat de afstand tussen toestel en lichaam het kleinst is. Daarom is het aangewezen om

• de tijdsduur van het contact te beperken

• toestellen met lage stralingswaarde te gebruiken

• gsm-gebruik bij kinderen jonger dan 12 te beperken

• gsm-gebruik bij een slechte verbinding (auto, trein,...) te vermijden, want het toestel is dan intensief op zoek naar een signaal

• de gsm niet op het lichaam te dragen

• bij voorkeur berichtjes te sturen in plaats van te bellen

Wifi

Hoewel de straling van wifi-zenders eerder gering is, kan je toch het best

• enkel inschakelen indien nodig, anders zoeken computers continu verbinding (wat veel straling betekent)

• de modem bij voorkeur niet in een kamer te zetten waar mensen verblijven

En verder vindt Kind en Gezin het beter om draadloze telefoons niet in of naast een slaapkamer of speelruimte te plaatsen en draadloze babyfoons niet de dicht bij de wieg te plaatsen.