Met de verstaanbaarheid van dat Belgisch Nederlands valt het wel mee

Hoffelijkheid wil ook wel helpen

De vrees dat het ‘Gele Boekje’ een taalbeleidsinitiatief is dat de deur verder openzet voor een babylonische spraakverwarring in de Lage Landen, is ongegrond, zegt Sarah Van Hoof. Maar verwacht niet dat een ‘Vlaamsere’ norm tot brede maatschappelijke vooruitgang leidt.

Wie? Postdoctoraal onderzoeker (Universiteit Oslo). Coredacteur van ‘De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams’ en auteur van ‘Feiten en fictie’ (Academia Press).

Wat? Variatie ...