Vlaamse vergrijzing blijft komende tien jaar toenemen
Foto: BELGAIMAGE

Tussen 2004 en 2024 zal het aantal 65-plussers in alle steden en gemeenten toenemen, zo blijkt uit de projecties van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR). In diezelfde periode neemt de actieve bevolking (20-64 jaar) in grote delen van Vlaanderen af.

De bevolking in Vlaanderen neemt de komende tien jaar in bijna negen op de tien gemeenten toe, met grote lokale verschillen. De regio rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met Vilvoorde als absolute koploper (meer dan 15 procent), zal zijn bevolkingsaantal het snelst zien stijgen.

Ook in Antwerpen (rond 10 procent) en in mindere mate Gent (6 procent) neemt de bevolking meer dan gemiddeld toe. Daarentegen zijn er 35 gemeenten, vooral in Limburg, West-Vlaanderen en het zuiden van Oost-Vlaanderen waar de bevolkingsgroei licht afneemt.

Vergrijzing

Omgekeerd evenredig aan de bevolkingsgroei is de toename van het aantal 65-plussers. Dat is vooral in Limburg, de kustgemeenten en in het noorden van de provincie Antwerpen het geval. De steden Antwerpen, Gent, Mechelen en de regio rond Brussel zien ook een stijging, maar die ligt onder de 10 procent.

De actieve bevolking (20-64 jaar) neemt in 70 procent van de gemeenten en steden af. In de meeste gemeenten gaat het om een lichte daling van vijf procent. In tien gemeenten, voornamelijk aan de kust en in het zuidoosten van Limburg, neemt deze bevolkingsgroep met minstens 10 procent af. Dat staat weer in schril contrast met Vilvoorde (+10 procent) en de rand rond Brussel en Antwerpen (+5 tot 10 procent).

In bijna alle steden en gemeenten neemt het aantal huishoudens toe. Er wordt vooral een sterke toename verwacht van een- en tweepersoonshuishoudens. Het gaat daarbij vooral over oudere inwoners.

De volledige resultaten van projecties van bevolking en huishoudens kan op de website van de Studiedienst raadplegen.

 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig