‘Wat gaat de Antwerpse politie doen aan moslimhaat?’
Foto: Jimmy Kets

‘Moslims worden sinds de aanslagen op Charlie Hebdo geviseerd’, zegt de oprichter van Movement X, Dyab Abou jahjah. De organisatie, die voor radicale gelijkwaardigheid pleit, heeft intussen een aangetekende brief én een mail naar de Antwerpse politie gestuurd.

In de brief schrijft Movement X dat de politie na de aanslag op Charlie Hebdo geloofd werd voor haar ‘bijzondere, soms buitenproportionele aanpak, inclusief huisbezoeken.’

‘In de nasleep van diezelfde aanslagen ontstond echter eveneens een hele golf van geweld (in woord en daad) jegens moslims. Movement X verzamelde steekproefgewijs een aantal islamofobe reacties op sociale media, bundelde deze en bezorgde ze aan de politie’, schrijft de beweging.

Acties tegen haatzaaierij

Movement X vraagt zich af wat de lokale Antwerpse politie antwoordt op de vraag ‘of islamofobie en moslimhaat op dezelfde manier worden aangepakt als steunbetuigingen aan de aanslagen op Charlie Hebdo. Daarbij wordt de vraag gesteld welke actie wordt ondernomen tegen deze vorm van haatzaaierij.’

'De korpschef heeft de brief ontvangen en doorgegeven aan onze afdeling die alle pro- en anti-islamitische meldingen onderzoekt', zegt woordvoerder van de lokale politie Antwerpen, Sven Lommaert. 'Ik kan u wel al vertellen dat we absoluut geen onderscheid maken tussen moslims en niet-moslims in onze politiewerking.'

'Kleine moslimterroristen'

Dat de brief geen overbodige luxe is, illustreert het verhaal van een Antwerpse moeder met drie kinderen, die anoniem wenst te blijven:

Ik merk dat vooral mijn kinderen het slachtoffer zijn van discriminatie. Ze worden gepest door klasgenootjes omdat ze 'kleine moslimterroristen' zouden zijn. Zelfs juffen en meesters vragen hen hoe zij de aanslagen van 'hun eigen geloof' nu ervaren. Zoiets vraag je niet aan een kind van vier.
Antwerpse moeder van drie
 

Ook Wahiba Yachu voelt dat de spanningen tegenover moslims alarmerend zijn toegenomen: 'Sinds de aanslagen in Parijs vraagt de politie vaak paspoorten van moslims die gewoon onderweg zijn naar school of naar het werk. Dat is ronduit beangstigend voor ons, omdat we totaal niets misdaan hebben.'