Partnergeweld kostte in België het leven aan 162 mensen in 2013
Foto: Saniphoto

In 2013 vielen er in België 162 slachtoffers van partnergeweld. Dat zei Marijke Weewauters van het Interfederaal Gelijkekansencentrum maandag in de Senaat, waar de commissie Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden, een informatieverslag opstelt over de opvolging van de VN-Wereldvrouwenconferentie die 20 jaar geleden in Peking plaatsvond.

Volgens de politiestatistieken waren er in 2013 39.746 aangiftes van partnergeweld. Dit is echter maar het topje van de ijsberg omdat heel wat feiten niet aangegeven worden. Voor 162 mensen liep het partnergeweld fataal af. Dat cijfer ligt heel wat hoger dan in Frankrijk en Spanje, twee veel grotere landen waar men stelt dat er elke dag iemand sterft als gevolg van partnergeweld.

Een slachtoffer kaart partnergeweld pas aan na gemiddeld 35 incidenten, zo verklaarde Weewauters nog. De gemiddelde aangiftebereidheid bij de politie is laag (3,3 procent). Meestal gebeurt dat pas bij heel ernstig levensbedreigend geweld en wanneer kinderen een risico lopen. In vier op vijf gevallen worden kinderen blootgesteld aan dit geweld en in drie op de vijf gevallen ondervinden zijzelf ook geweld.

45 procent van deze kinderen lopen het risico dat ze later slachtoffer of dader worden van geweld. Een aanpak op alle niveau’s - federaal, gemeenschap, lokaal - dringt zich volgens Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels (beiden CD&V) op om partnergeweld efficiënt te bestrijden, zegden ze na afloop van de commissievergadering.