De Britse anglicaanse kerk heeft maandag voor het eerst een vrouwelijke bisschop gewijd. De ceremonie vond plaats in de kathedraal van York. Twintig jaar geleden werden in de Kerk van Engeland al de eerste vrouwelijke priesters gewijd.

Dominee Libby Lane (Elizabeth Jane Holden Lane) werd in december aangeduid als eerste vrouwelijke bisschop sinds de oprichting van de Kerk van Engeland door Hendrik VIII in 1534. Ze was sinds 2007 onderpastoor in het bisdom Chester. De 48-jarige Lane wordt nu bisschop van Stockport, in het noordoosten van het land.

De wijding van Lane als bisschop is het begin van een nieuw tijdperk, na eeuwen van mannelijke dominantie in de kerkelijke hiërarchie. Er waren wel al vrouwelijke anglicaanse bisschoppen in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en India.

In Engeland was er lange tijd voorbehoud, vooraleer de Algemene Synode in juli de weg vrijmaakte en het kerkelijk parlement in november de beslissing van de kerkenraad had omgezet. De conservatieve vleugel van de clerus blijft zich echter verzetten tegen de aanwezigheid van vrouwen in de hogere rangen van de kerk.