Binnen 10 jaar nog altijd maar 1 op 3 leidinggevenden een vrouw?
Foto: Jobat.be
Bedrijven moeten flinke aanpassingen doen in de manier waarop zij vrouwelijke werknemers aanwerven en kansen bieden. Toch als ze een gelijkwaardige man-vrouwverdeling op de werkvloer willen creëren. Dat blijkt uit de studie 'When Women Thrive, Businesses Thrive' van Mercer.

Hoewel bedrijven en organisaties de laatste twee decennia meer moeite doen wat de gelijke behandeling van mannen en vrouwen betreft, wordt er in verhouding weinig vooruitgang geboekt. Vrouwen blijven daardoor ondervertegenwoordigd in hoge posities.

Gendergelijkheid

Bedrijven staan nog mijlenver af van een daadwerkelijke gendergelijkheid op de werkvloer. Hoewel vrouwen wereldwijd 41 procent van het arbeidspotentieel uitmaken, zijn zij vooral vertegenwoordigd in ondersteunende functies. Op managementniveau is 36 procent van de werknemers vrouw, in hogere managementfuncties maar 26 procent.

Van de bestuursfuncties wordt 19 procent door vrouwen ingevuld. Aan het huidige tempo zal over tien jaar in Europa slechts een derde van alle leidinggevende posities door vrouwen worden bezet. In Amerika en Canada maar één op de vier.

Andere voorwaarden

Hoe goed bedrijven gebruikmaken van vrouwelijk talent is een kwestie van hoe goed ze er in slagen datzelfde vrouwelijk talent aan te werven, te ontwikkelen en te behouden. En daar wringt het schoentje. 'Het probleem is dat organisaties vrouwelijk talent werven via standaardprogramma’s en zo geen oog hebben voor arbeidsvoorwaarden die specifiek aansluiten op vrouwelijke behoeften en eisen. Zo leven vrouwen bijvoorbeeld langer, worden zij getroffen door andere ziektes en zijn zij vaker bij mantelzorg betrokken dan mannen. Hun totale levensinkomen is daardoor lager. Werkgevers zouden hier beter moeten op inspelen', is te horen bij Mercer.

“Recent konden we via de media vernemen dat er steeds meer vrouwelijke cfo's zijn in ons land”, zegt Koenraad Van Kerckhoven van Mercer. “En uit de cijfers die toenmalig Europees commissaris voor Justitie en Mensenrechten Viviane Reding vorig jaar bekendmaakte, blijkt dat het aantal vrouwen met zitting in de raden van bestuur van de grootste beursgenoteerde ondernemingen in ons land blijft stijgen. In 2012 ging het om 11 procent, vorig jaar was dat 13 procent. Dat zijn positieve ontwikkelingen maar ze kunnen niet verhullen dat we in ons land toch nog een hele weg hebben af te leggen richting genderevenwicht.”

>

>

>