Regering wil Syriëstrijders schrappen als vluchteling
Foto: BELGA

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dient komende week een wetsontwerp in dat het mogelijk maakt Syriëstrijders hun vluchtelingenstatuut te ontnemen. Het gaat om een maatregel uit het regeerakkoord die nu prioriteit krijgt door de terroristische dreiging.

Sommige Syriëstrijders hebben in België het statuut van vluchteling. Om te vermijden dat ze terugkeren naar ons land moet er een manier worden gecreëerd om dat statuut weer af te nemen. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen wordt bevoegd voor de eventuele intrekking, om te garanderen dat de vluchtelingenstatus gegarandeerd blijft voor wie dat echt nodig heeft. Met een tweede wetsontwerp, dat later wordt ingediend, zal het ook mogelijk worden de verblijfsvergunning van niet-Belgen in te trekken, is te horen op het kabinet-Francken.

De staatssecretaris wil ook meer mogelijkheden creëren om op te treden tegen asielzoekers die voor problemen zorgen in de asielcentra. Als er sprake is van zware misdragingen, zal de asielprocedure kunnen worden afgebroken.