Een rechter kan toch geen artistieke uitspraak doen

Ik hou van fotografie en het medium moet niet ‘vogelvrij’ zijn. Wij hebben geen problemen met het betalen van reproductierechten. Onlangs betaalden we 500 euro voor de reproductierechten van een mooi portret van Luc Tuymans en Marlene Dumas dat werd gemaakt door fotograaf Filip Van Roe. Als werk van Tuymans, Dumas, Borremans en anderen gereproduceerd wordt, worden de beelden gratis ter beschikking gesteld. Meerdere jonge artiesten kopieerden Tuymans al en maakten reproducties, zonder schadeclaims van onze zijde. Imitatio en aemulatio, de kunstgeschiedenis staat er vol van.

Als Katrijn Van Giel mooie foto’s van Tuymans’ werken zou maken en die zou willen tentoonstellen, zou hij de eerste zijn om de expositie in te leiden. Iedereen die de kunstenaar persoonlijk ...

Niet te missen