Meer aandacht voor wetenschap en techniek in basisscholen

De Vlaamse regering heeft vrijdag de laatste horde genomen in de opsplitsing van wereldoriëntatie in ‘wetenschappen en techniek’ en ‘mens en maatschappij’ in het basisonderwijs. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vrijdag bekendgemaakt.

Om jongeren al vroeger in aanraking te laten komen met wetenschappen en techniek besliste de vorige Vlaamse regering om het leergebied wereldoriëntatie op te splitsen in ‘wetenschap en techniek’ en ‘mens en maatschappij’. De opsplitsing maakte deel uit van het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs en paste ook in het STEM Actieplan 2012-2020 dat jongeren wil stimuleren meer te kiezen voor techniek, technologie en IT.

De concrete uitwerking werd aan de nieuwe Vlaamse regering gelaten. Die heeft nu de laatste stap in het dossier gezet. Vanaf volgend schooljaar zullen basisscholen dus meer aandacht kunnen hebben voor wetenschap en techniek.

Arbeidsmarkt

Minister Crevits: ‘De arbeidsmarkt blijft sterk vragende partij voor technisch en wetenschappelijk geschoolden uit het secundair en het hoger onderwijs. Door “wetenschappen en techniek” vanaf volgend schooljaar als een apart leergebied te benaderen kan een school een groter accent leggen op wetenschappen, technologie en techniek. Door nu ook de bestaande ontwikkelingsdoelen en de eindtermen op te splitsen voeren we deze beslissing verder uit en brengen we duidelijkheid.’