3. Gendergelijkheid en het versterken van vrouwen

+Wereldwijd gaan bijna evenveel meisjes als jongens naar de lagere school.

-In sommige delen van de wereld zijn meisjes ondervertegenwoordigd in het middelbaar ...