Regering gebruikt cliquetsysteem om gat in de begroting te vermijden
*
De federale regering voert versneld het zogenaamde cliquetsysteem in, dat ervoor zorgt dat een deel van de prijsdaling van benzine en diesel naar de overheid gaat door hogere accijnzen.

De lage brandstofprijzen zijn goed nieuws voor de burgers en de bedrijven, maar de regering moet met lede ogen aanzien hoe met elke prijsdaling opnieuw een gaatje in de begroting geslagen wordt. De btw en de accijnzen op de brandstofprijzen zijn een belangrijke bron van inkomsten.

De regering was sowieso al zinnens om de accijnzen op diesel te laten stijgen vanaf 2016. Ze zou dat doen door de dieselprijs te verhogen via de toepassing van een cliquetsysteem. In dat systeem zou een stuk van de daling van de dieselprijs niet naar de klant gaan, maar via de accijnzen naar de overheid. De regering rekent door die ingreep vanaf 2016 op zowat 100 miljoen euro extra inkomsten per jaar. Het systeem is niet nieuw. Het werd voor het eerst toegepast in 2003.

Maar door de sterke daling van de brandstofprijzen moet de regering nu al ingrijpen om te vermijden dat de schatkist al te erg onder de constante prijsdalingen lijdt.

Het ‘kantelcliquet’ werkt in beide richtingen. Als de brandstofprijzen dalen, roomt de overheid een stuk van de prijsdaling af door hogere accijnzen te heffen. Omgekeerd, als de brandstofprijzen stijgen, dalen de accijnzen een beetje waardoor de stijging van de prijs aan de pomp afgeremd wordt. Op die manier worden de schommelingen in de brandstofprijs wat afgezwakt. Maar op korte termijn betekent het winst voor de schatkist.