‘Willen we nóg een Europawijk of Noordwijk?’
Het Justitiepaleis in Brussel. Foto: photo newsPhoto News

Architecten stellen zich ernstige vragen bij de methode om een nieuw gerechtsgebouw te zetten in Brussel. ‘Zoiets laat je niet zomaar aan de markt over.’

Een nieuw gerechtsgebouw in Brussel is nog niet voor morgen. Niet zozeer het voornemen om een nieuw gerechtsgebouw op te trekken, roept weerstand op. Wel de manier waarop het gebeurt. Vorig jaar was er een marktbevraging om te kijken welke sites in aanmerking kwamen binnen een straal van 500 meter van het Justitiepaleis. Daarop reageerden diverse vastgoedontwikkelaars. Enkelen van hen zijn alvast bouwaanvragen aan het indienen (DS 15/1).

In kringen van architecten is er weinig goedkeuring te vinden voor deze werkwijze. Brussel staat al vol vastgoedprojecten, vinden ze. Een grootschalig project als een gerechtsgebouw is te belangrijk om zomaar aan de markt over te laten. Ze verwijzen naar ambitieuze gerechtsgebouwen in Gent (Stéphane Beel/Lieven Achtergael) en Antwerpen (Richard Rogers).

In een opiniestuk verderop in deze krant vraagt Joachim Declerck zich af of we ‘nog een Noordwijk of Europawijk willen met private vastgoedprojecten met spiegelende glazen gevels.’ Hij pleit om een regisseur aan te stellen die waakt over het geheel. Anders krijg je, ‘zoals in het theater, individuele acteurs die naast elkaar lopen te roepen’.

Wie kan deze regisseur zijn? De nieuwe Brusselse bouwmeester is misschien een optie. De man in kwestie, Kristiaan Borret, wil wel. ‘Maar volgens de letter van mijn mandaat heb ik over dit onderwerp geen bevoegdheid. Ik ben bouwmeester voor het Brussels Gewest, en justitie is nu eenmaal een federale materie.’

‘Een nieuw gerechtsgebouw is van publiek belang’, zegt Borret nog. ‘Met zo’n groot programma wil men het gerecht een publieke uitstraling geven. Die denkoefening interesseert me. Het resultaat kan ook zijn dat men beslist om het met doorsnee architectuur te doen. Maar die afweging moet gemaakt worden. Ik bied mijn diensten aan.’