OCMW’s verdwijnen in 2019
Foto: Photo News
In januari 2019 - na de volgende gemeenteraadsverkiezingen - houden de OCMW’s op te bestaan in Vlaanderen. Het gemeentebestuur neemt alle bevoegdheden over.

In januari 2019 – na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 – houden de OCMW’s op te bestaan, alleszins in Vlaanderen. Er worden dan geen nieuwe OCMW-raden geïnstalleerd.Het gemeentebestuur neemt alle bevoegdheden over en is dan het enige lokale bestuur.

Dat zal een eind maken aan 222 jaar ‘bipolair’ of ‘dubbel’ lokaal bestuur: een apart bestuur voor het sociale, naast het ‘gewone’ gemeentebestuur. In 1796 legde de Franse bezetter de basis voor deze bestuurlijke rariteit. Een beslissing in die richting is al in vorige regeerperioden voorbereid en stond ook vermeld in het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota’s van de ministers Jo Vandeurzen (CD&V) van Welzijn en Liesbeth Homans (N-VA) van Binnenlands Bestuur.

Bijzonder sociaal comité

Met de conceptnota van minister Homans die de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde, is de zaak onomkeerbaar en zijn alle vaagheden en twijfels weggewerkt.

Zo zegden vorige teksten nog dat de dertien grotere steden zelf zouden mogen beslissen en dat gemeenten uit verschillende modellen konden kiezen. Daar rest niets meer van.

‘Voortschrijdend inzicht heeft ons de jongste tijd geleerd dat er één goed model is dat soepel mag worden toegepast’ zei Liesbeth Homans aan De Standaard: ‘Dat is de integratie in het gemeentebestuur met een bijzonder sociaal comité dat de individuele sociale hulp behandelt.’ Het wordt nog spannend, want de federale regering moet nog wetten wijzigen eer dit mogelijk is en Franstalig België zit niet op eenzelfde spoor.