Vakbonden gevangeniswezen roepen op tot overleg
Foto: Photo News

ACV en ACOD staan achter maatregelen om de radicalisering in de gevangenissen te stoppen, maar roepen minister van Justitie Koens Geens (CD&V) op tot overleg met bonden en personeel.

'Het opzetten van speciale leefeenheden voor veroordeelde extremisten vragen extra personeel en middelen. Als er geen extra budgetten worden vrijgemaakt, lijkt me dit een erg moeilijke oefening in een context van besparingen', reageert ACV-vakbondssecretaris Filip Dudal bevoegd voor justitie.

In het kader van de regeringsplannen om het radicalisme te bestrijden, opperde minister van Justie Koen Geens het plan om veroordeelde extremisten samen te brengen in een gevangenis (in Vlaanderen en Franstalig België) om te voorkomen dat ze andere gedetineerden radicaliseren. In die instellingen zullen meer islamconsulenten werken om hen te deradicaliseren, aldus Geens in de media.

'Wij staan achter maatregelen om de radicalisering te stoppen, maar ik betreur dat we dit via de media moeten vernemen', zegt Gino Hoppe, algemeen secretaris overheidsdiensten ACOD. 'We hadden graag voordien overleg gehad. Het personeel is ongerust: wie, wat, waar? Niemand weet iets', aldus Hoppe. Hij kreeg vrijdag wel een telefoon van het directoraat-generaal van de strafinrichtingen. 'Daar worden Brugge en Ittre blijkbaar naar voor geschoven voor die taak', gaf Hoppe mee.

Filip Dudal (ACV Openbare Diensten) zegt de maatregel te begrijpen, maar plaatst vraagtekens gezien de besparingen en de geldende wervingsstop. 'Iedereen zit nu al op zijn tandvlees. Justitie laat in België 300 cellen leeg om te besparen. Als er geen extra budgetten komen, wordt dit een moeilijke oefening. Speciale leefeenheden vragen extra personeel.'

Op het overleg van 22 januari verwacht Dudal meer informatie van de minister.