Groen eist tax shift en klimaatbeleid in evaluatie 100 dagen Michel I
Foto: Photo News

De federale fractie van Groen concludeert na honderd dagen regering-Michel dat de ploeg een valse start heeft gemaakt. Groen hoopt dat er zal worden bijgestuurd bij de komende begrotingscontrole, met een tax shift en een uitgewerkt klimaatbeleid.

De federale regering werd beëdigd op 11 oktober 2014. Op zondag 18 januari zijn er dus honderd dagen gepasseerd, rekent Groen voor. ‘Deze regering heeft haar start duidelijk gemist’, stelt de partij in een analyse. ‘Veel incidenten, weinig concrete initiatieven en grote werven die niet worden aangesneden.’ Groen wijst onder meer op het sociaal protest, de kritiek van het Rekenhof op de begroting en de discussie rond de tax shift.

Groen hoopt dat er zal worden bijgestuurd bij de komende begrotingscontrole. ‘Die wordt een belangrijke test voor de stabiliteit van de regering’, aldus Groen. ‘Voor ons kan het niet dat de factuur opnieuw wordt doorgeschoven naar gewone mensen, werknemers, gezinnen en mensen die het nu al moeilijk hebben.’

De partij wil een duidelijke tax shift, van belasting op loon naar belasting op onder meer vermogen. ‘Dat is een zaak van rechtvaardigheid en tegelijk een belangrijke hefboom voor economische heropleving.’

Daarnaast hoopt Groen op een echt klimaatbeleid, ‘want deze regering is blind voor alles wat met milieu, klimaat en energie te maken heeft’.

‘Er moet een akkoord komen over de lastenverdeling inzake klimaat tussen het federale niveau en de regio’s. Over de toekomst van Doel 3 en Tihange 2 moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen en de voorwaarden die GDF Suez koppelt aan het langer open houden van de oudste centrales moeten openbaar worden gemaakt.’

De partij eist tot slot ook dat het sociaal overleg echt kansen krijgt en dat er een kordaat antwoord wordt geboden op de terreurdreiging. ‘Dat laatste thema verdient een oefening over de grenzen van meerderheid en oppositie heen’, besluit Groen.